Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Фонд за капиталови инвестиции

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
  За нас:
  • Фондът за капиталови инвестиции (ФКИ) е дъщерно дружество на Българска банка за развитие, което осигурява дялов капитал за растеж на малките и средни предприятия в страната.
  • Екипът ни се състои от висококвалифицирани експерти със значителен международен професионален опит в областта на финансовия, стратегически и маркетинг мениджмънт, както и в управлението на предприятия от различни икономически сектори.
  • Компаниите, в които инвестираме, могат да разчитат както на управленската ни експертиза и пазарни познания, така и на синергии при използване на различни финансови продукти и услуги в рамките на групата на ББР.
 
Инвестиционни критерии:

  • Компаниите, в които инвестираме, са малки и средни предприятия с утвърден бизнес модел, потенциал за растеж и генериране на висока добавена стойност, за ускорена експанзия на вътрешния и на международните пазари.
  • Дяловото ни участие е миноритарно, в размер на не повече от 34% от капитала на съответната компания, както и не повече от 10% от капитала на ФКИ.
  • Стремеж на мениджмънта ни е да подпомага развитието на екосистемата на дялови инвестиции в страната чрез развиване на партньорства и възможности за ко-инвестиции с други фондове за дялово финансиране.

 

Портфейл:

М2Пром

  • Компания за проектиране, дизайн и производство на мебели и обзавеждане за хотели и търговски обекти във високия ценови сегмент.
  • Компанията се специализира в производството на луксозни мебели, като сред клиентите й се отличават: LAGARDERE, SDA, BUFFALO GRILL, AUDIKA, ETAM, AIRBUS, SWATCH GROUP, PSG и др.
  • Уебсайт: http://www.m2-prom.com
  • Затваряне на сделката: 2020

 

Контакти:

 

Адрес: 1000 София, ул. „Дякон Игнатий“ 1
e-mail: office-cif@bdbank.bg