Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
 • За ББР

  Българската банка за развитие (ББР) е финансова институция, 99,9% собственост на българската държава. Създадена е през 1999 г. като Насърчителна банка, като основен фокус в дейността й е подкрепата за малките и средни предприятия. ББР е сред българските банки с най-висок кредитен рейтинг у нас: “BBB” с положителна перспектива от международната рейтингова агенция Fitch. Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране предоставя ресурс и чрез други кредитни институции. ББР е най-добре позиционираната банка в страната за привличане на средства от международни партньори. Нейни дъщерни дружества са Националният гаранционен фонд, който издава гаранции по банкови заеми за реалния сектор, Микрофинансиращата институция "ДЖОБС", която предоставя финансиране на микро-, малки, средни и стартиращи компании, Фондът за капиталови инвестиции и дружествата "ББР Лизинг" и "ББР Факторинг".

  Виж повече
 • Рейтинг

  Българската банка за развитие е с най-високия възможен кредитен рейтинг за финансова институция в България - “BBB” с положителна перспектива от международната рейтингова агенция Fitch.

   

  Виж повече
 • Дъщерни дружества

  За да облекчим допълнително условията по кредитите, през 2008 г. създадохме свое дъщерно дружество – Националният гаранционен фонд, който издава гаранции, допълващи обезпеченията, изисквани от търговските банки.

  Виж повече
 • Международни партньори

  Българската банка за развитие работи с водещи международни финансови институции и банки, от които привлича целеви ресурс и с които обменя опит.

  Виж повече
 • Кариери

  Свободни позиции за работа в ББР

  Виж повече