Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

Подаване на жалба

Подаване на жалба

Жалба може да подадете също на адрес: complaints@bdbank.bg 

Формуляр изтеглете оттук.