ББР-Тест

Свържете се с нас

+359 2 930 6364

Телефонен номер

+359 2 930 6391

Свободен ресурс
Свободен ресурс за он-лендинг финансиране чрез небанкови финансови институции по програма "Лизинг лайн"
Свободен ресурс
Свободен ресурс за он-лендинг финансиране чрез банки-партньори, предоставен от Немската банка за развитие KfW
Свободен ресурс
Свободен ресурс за он-лендинг финансиране чрез банки-партньори, осигурен по Програма КОСМЕ+
Свободен ресурс
Свободен ресурс за предоставяне на кредитни линии за оперативен лизинг за малките и средните предприятия по Програма на ББР "ОЛ / 4 / МСП“
Свободен ресурс
Свободен ресурс по Програма на ББР за индиректно финансиране на земеделски стопани-членове на взаимоспомагателни кредитни кооперации
Свободен ресурс
Свободен ресурс, предназначен за финансиране на МСП чрез банки и небанкови финансови институции по „Програма БРОД"

Подаване на сигнал за нередност

Прикачени файлове

Успешно изпратена форма!

Подаване на сигнал за нередност можете да изпратите на: signals@bdbank.bg

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси

Business Booster