search-icon

Creative

Българската банка за развитие, в партньорство с Паневропейския гаранционен фонд, предлага нов кредит за работещите в креативните и творческите индустрии с възможно най-облекчени условия:

  • Суми до 500 000 лв.
  • С минимално – 10% самоучастие
  • С минимално обезпечение


За повече информация, свържете се с нас на: +359 2 9306 333

 

Предоставеното финансиране се осъществява по гаранционен инструмент EGF, изпълняван от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) с финансовата подкрепа на държавите-членки на Европейския съюз, които допринасят за Паневропейския гаранционен фонд (EGF).

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster