search-icon

StartUP

Предоставеното финансиране се осъществява по гаранционен инструмент EGF, изпълняван от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) с финансовата подкрепа на държавите-членки на Европейския съюз, които допринасят за Паневропейския гаранционен фонд (EGF).

Кандидатствайте за кредит

Кандидатствайте онлайн за новите продукти на ББР с гаранция по Паневропейския гаранционен фонд, като попълните електронната ни форма.

Вижте тук
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster