Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Кариери

Свободни позиции
 • Главен експерт в Отдел „Планиране, анализ и контрол“

  Централен офис

  Виж позицията

  Описание на позицията:

  Главен експерт

  Отдел „Планиране, анализ и контрол“

  „Българска банка за развитие“ АД

  Гр. София, ул. Дякон Игнатий №1

   

  Изисквания към кандидатите:

  -   Висше икономическо образование, с предимство финанси или счетоводство;

  -  Професионален опит – минимум 3 години:

  • в банка или друга финансова институция, в звена с отговорности, свързани с изготвянето на отчетност, или
  • в предприятие, одитиращо банкови институции.

  - Много добро познаване на законодателната и нормативната уредба, отнасяща се до банковата дейност в България;

  - Компютърни умения – високо ниво на използване на пакет MS Office и обработка на данни;

  - Английски език – писмено и говоримо, ниво В2;

  - Способност за самостоятелно изпълнение на поставените задачи и аналитични умения;

  - Предимство ще имат кандидати, притежаващи международно призната професионална квалификация в сферата на счетоводството и отчетността (АССА или подобна) или в напреднал стадий на обучение за придобиване на такава.

   

  Основни задължения и отговорности:

  - Участие в изготвянето на регулярни и ad-hoc отчети и справки по искане на мениджмънта на банката.

  - Участие в изготвянето на финансовите отчети на дружеството и в комуникация с одиторите на дружеството;

  - Комуникация с консултантски екипи във връзка с осъществяването на проекти.

  - Съдействие на останалите звена в банката и нейните дъщерни дружества при осъществяване на тяхната дейност и проекти.

   

  Необходими документи за кандидатстване:

  - Мотивационно писмо;

  - Автобиография.

   

  Кандидатстване

  Заявленията за кандидатстване следва да се изпращат по електронна поща на адрес:

  HR@bdbank.bg

   

  Краен срок:

  Кандидатурите трябва да се изпратят по електронна поща или с препоръчано писмо не по-късно от
  15 април

   

   

  Затвори
  Кандидатствай