Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Кариери

Свободни позиции
 • ББР търси да назначи старши счетоводител-касиер в отдел „Банков салон“

  Централен офис

  Виж позицията

  „Българска банка за развитие“ АД е институция, единствена по рода си в България. Основен фокус в дейността й е подпомагането и насърчаването на малкия и средния бизнес. Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране предоставя ресурс и чрез други кредитни институции.

   
  Към настоящия момент търсим сериозни и амбициозни кандидати за позицията Старши счетоводител-касиер в отдел „Банков салон“, управление „Операции и клиентско обслужване“.

   

  Изисквания към кандидатите:

   

  • Висше икономическо или друго подходящо образование и специализации.
  • Минимум 3 години опит в сферата на дейност на длъжността.
  • Познаване на нормативната уредба в областта на банковата дейност и, в частност, в областта на валутното законодателство, платежните услуги и платежните системи, счетоводството (национални и международни счетоводни стандарти и др.); познаване на уредбата, свързана с предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, практиките „Опознай своя клиент” (Know Your Customer); познаване и ползване на добрите банкови практики в работата с клиенти на фронт офиса и др.
  • Компютърни умения за работа с MS Office (Excel, Word, Power Point) и ползване на специализирани софтуерни продукти (счетоводни системи, SWIFT).
  • Предимство е владеенето на английски език - писмено и говоримо.

  Основни задължения и отговорности:

  • Контролира и извършва дейностите, свързани с комплексното обслужване на клиентите на банката, в т.ч., но не само: откриване и закриване на разплащателни и други сметки на клиенти; разплащания в местна и чуждестранна валута; операции по покупко-продажба; касови операции; усвоявания по кредитни сделки; осчетоводяване на такси и комисиони и други.
  • Контролира и извършва цялостно окомплектоване на клиентското досие с необходимите документи и последващата му актуализация и организира периодичното им архивиране.
  • Осъществява текущ контрол на принципа на „четирите очи” по всички счетоводни операции в банковия салон, оторизира/ потвърждава всички счетоводни записвания.
  • Извършва консултации на клиенти по банковите дейности, продукти и услуги, които са в компетенциите на служителите от банковия салон и други.
  • Извършва и други дейности, свързани с функциите на длъжността.

   

  В „Българска банка за развитие“ АД ще имате възможност:

  • Да допринесете за развитието на стабилна финансова институция със специфичен профил;
  • Да обогатявате своите знания и компетенции;
  • Да бъдете част от динамичен екип;
  • Да получавате стимулиращо възнаграждение и социални придобивки.

   

  Ако тази позиция представлява интерес за Вас, можете да се свържете с нас на HR@bdbank.bg, като ни изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо.

  Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

  Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на конкурса.

   

   

  Затвори
  Кандидатствай