Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

Кариери

Свободни позиции
 • "ББР Факторинг" търси да назначи главен експерт Връзки с клиенти в отдел „Операции“

  Централен офис

  Виж позицията

  ББР Факторинг ЕАД е част от групата на Българската банка за развитие и развива следните дейности:


  Пълен набор от услуги, свързани с подобряване, стимулиране и развитие на общия икономически, експортен и технологичен потенциал на българските предприятия.
   Факторинг на българския пазар с цел подпомагане на МСП за ускоряване обращаемостта на оборотния капитал.
   Факторинг за износители, който да ги подпомага в достъпа и утвърждаването им на нови пазари.

   

  Във връзка с попълване на екипа, търсим сериозни и амбициозни кандидати за позицията Главен експерт Връзки с клиенти в отдел „Операции“.

  Изисквания към кандидатите:
   Висше икономическо образование /финанси, счетоводство, стопанско управление/.
   Минимум 3 години професионален опит в сферата на дейност на длъжността.
   Доброто владеене на английски език (писмено и говоримо) се счита за предимство.
   Компютърни умения за работа с Майкрософт офис.
   Много добро познаване на приложимото българско и европейско законодателство, имащо отношение към управлението на факторинг услугите, банковата и счетоводната нормативна база.
   Комуникативност и умения за работа с клиенти, умения за работа в екип и под напрежение, аналитични способности, коректност, лоялност, умения за точна oцeнкa нa paзнopoдни cитyaции и кaзycи, тъpceнe и пpилaгaнe нa нoви peшeния и иновации.

  Основни задължения и отговорности:
  Оперативно поддържане и връзка с факторинг клиентите на дружеството, т.ч.:
   Осъществява, поддържа, следи и развива връзките със съществуващите факторинг клиенти на дружеството.
   Приема, обработва и регистрира получената документация по прехвърлени търговски вземания от клиенти на дружеството.
   Ежедневно комуникира с клиентите и техните купувачи по отношение на прехвърлените търговки вземания и тяхното ефективно събиране.
   Комуникира с международните факторинг партньори/кореспонденти на дружеството.
   Ежедневно следи оперативното отчитане по факторинг услугите предоставени от дружеството.
   Поддържа клиентските досиета и актуалността на информацията в тях.
   Съдейства в изготвянето на периодични справки и анализи по отношение текущите взаимоотношения със съществуващите факторинг клиенти и техните купувачи.
   Съхранява и обработва информацията за сделките - предмет на факторинг.
   Изготвяне на справки, референции и удостоверения за клиентите на дружеството.
   Подготвя и предава в архива документи от минали години.
   Извършва контрол на операции, изготвя заявки и др.

  В ББР Факторинг ще имате възможност:
   Да се развивате във финансова институция със специфичен профил.
   Да обогатявате своите знания и компетенции.
   Да бъдете част от динамичен екип.
   Да получавате стимулиращо възнаграждение и социални придобивки.

  Ако тази позиция представлява интерес за Вас, можете да се свържете с нас на HR@bdbank.bg , като ни изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо.

  Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключването му.

  Затвори
  Кандидатствай
 • "ББР Факторинг" търси да назначи главен експерт Събиране на вземания в отдел „Риск“

  Централен офис

  Виж позицията
  "ББР Факторинг" ЕАД е част от Групата на Българската банка за развитие и развива следните дейности:

  ◦Пълен набор от услуги, свързани с подобряване, стимулиране и развитие на общия икономически, експортен и технологичен потенциал на българските предприятия.
  ◦Факторинг на българския пазар с цел подпомагане на МСП за ускоряване обращаемостта на оборотния капитал.
  ◦Факторинг за износители, който да ги подпомага в достъпа и утвърждаването им на нови пазари.

   

  Във връзка с попълване на екипа търсим сериозни и амбициозни кандидати за позицията Главен експерт Събиране на вземания в отдел „Риск“.

  Изисквания към кандидатите:


  ◦Висше икономическо и/или техническо образование
  ◦Минимум 2 години професионален опит в сферата на дейност на длъжността
  ◦Доброто владеене на английски език (писмено и говоримо) се счита за предимство
  ◦Компютърни умения за работа с Microsoft Office
  ◦Много добро познаване на приложимото българско и европейско законодателство, имащо отношение към управлението на факторинг услугите и всички рискове, свързани с тях, както и счетоводната нормативна база
  ◦Комуникативност и умения за работа с клиенти, умения за работа в екип и под напрежение, аналитични способности, коректност, лоялност, умения за точна oцeнкa нa paзнopoдни cитyaции и кaзycи, тъpceнe и пpилaгaнe нa нoви peшeния и иновации

  Основни задължения и отговорности:


  Събиране на търговски вземания от купувачи на факторинг клиентите на дружеството, включително:


  ◦Ежедневна комуникация с купувачите/платците на факторинг клиентите по отношение на текущата дейност на дружеството
  ◦Периодично потвърждаване на прехвърлените вземания с купувачите на факторинг клиентите на дружеството
  ◦Събиране и отчитане на прехвърлените вземания на факторинг клиентите на дружеството
  ◦Изпращане на напомнящи писма и покани за доброволно изпълнение и съвместно с юрист предлагане на стратегия за събиране на вземания
  ◦Комуникация с международните факторинг партньори/кореспонденти на дружеството
  ◦Анализ на документи и събиране на необходимата информация за кредитоспособност на клиента и неговите платци
  ◦Текущото наблюдение на факторинг сделките, както и периодичния преглед на клиента минимум веднъж на 6 месеца
  ◦Мониторинг и анализ на риска на факторинг услугите и в изготвянето на индивидуални рискови рейтинги на клиентите и техните платци

  В ББР Факторинг ще имате възможност:

  ◦ Да се развивате във финансова институция със специфичен профил
  ◦ Да обогатявате своите знания и компетенции
  ◦ Да бъдете част от динамичен екип
  ◦ Да получавате стимулиращо възнаграждение и социални придобивки


  Ако тази позиция представлява интерес за Вас, можете да се свържете с нас на HR@bdbank.bg , като ни изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо.

  Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключването му.

  Затвори
  Кандидатствай
 • Стажантска програма 2019

  Централен офис

  Виж позицията

  „Българска банка за развитие“ АД е институция, уникална по рода си в България. Основен фокус в дейността е подпомагането и насърчаването на малкия и среден бизнес. Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране предоставя ресурс и чрез други кредитни институции. Повече информация за ББР АД можете да намерите в нашия сайт: http://www.bbr.bg
  ББР АД стартира програма за стаж, в следните звена:
  1. Връзки с обществеността – ще подпомага работата на отдела във всички аспекти на дейността;

  2. Управление „Сигурност“ - ще преминете през практическо обучение относно работата на управлението, както и по дейностите свързани с архивиране и документация;

  3. Управление „Планиране, анализ и регулации“ – ще бъдете част от процеса по изготвяне на управленска информация;

  4. Управление“ Корпоративно банкиране“ – ще подпомагате процеса по изготвяне на кредитни предложения, включително финансов анализ, както и подпомагане на звеното, ангажирано с Националната програма за енергийна ефективност;

  5. Управление „Трежъри“ – Ще участвате в оперативната работа на звеното свързана с клиентите на Банката и задачите свързани с управлението на временно свободни средства;

  6. Управление „Риск“ – ще бъдете ангажирани с процеса по обработка на финансова информация, аналитична работа и изготвянето на справки и доклади;

  7. Управления „Кредитна администрация“ и „ Проблемни вземания“ – ще бъдете част от процеса на архивиране и подредба на кредитни досиета, използвайки вътрешно банковия софтуер;

  8. Подпомагане работата на Главния икономист на ББР, чрез изготвяне на макроикономически и секторни анализи, подготовка на икономически бюлетин.


  Очакваме от Вас мотивация да се справяте с практически предизвикателства, желание за придобиване на нови знания, позитивно и усмихнато отношение, както и завършено или продължаващо образование в подходяща специалност.
  КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?
  • Платен едномесечен стаж на пълно работно време (в периода юни –септември 2019 г.);
  • Референция за работата Ви в Банката;
  • Възможност да натрупате практически опит в банковата сфера;
  • Развитие на комуникативни и социални умения;

  Ако това предложение представлява интерес за Вас, можете да се свържете с нас на HR@bdbank.bg , като ни изпратите кратко резюме и мотивационно писмо.


  Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 3 месеца след приключване на конкурса.

   

  Затвори
  Кандидатствай