Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
  • Обща информация

    Българската банка за развитие (ББР) ще привлече финансов ресурс в размер на 1 млрд. лева за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Банката ще получи държавна гаранция съгласно чл. 100 от Закона за Държавния бюджет за 2015 г., която ще помогне за привличането на заемен ресурс от международни финансови институции при възможно най-добри условия.

    Виж повече
  • Регистър на заявените искания за финансиране по „Национална програма за енергийна ефективност“

  • Регистър на подписаните договори за финансиране по „Национална програма за енергийна ефективност

  • Указания

  • Новини