Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

ББР Факторинг

 
 
 
 
 
 
 
 
За нас:

 

 • "ББР Факторинг" е компания, създадена през 2019 г. като част от финансовата група на Българска банка за развитие.
 • Дружеството предоставя оборотен капитал за бизнеса, чрез прехвърляне на собствеността на вземанията (факторинг), без изискване за материално обезпечение

 

Фокусът в нашата дейност:
 
 • Намаляваме междуфирмената задлъжнялост;
 • Помагаме за ускоряването на оборотния капитал на нашите клиенти;
 • Стимулираме развитието на общия икономически, експортен и технологичен потенциал на българските предприятия;
 • Подкрепяме износителите и им помагаме да реализират дейността си на нови пазари;
 • Допълваме финансовите услуги, предлагани от ББР за подкрепа на предприемачеството.

 

Финансови услуги:
 
 • Финансиране на процент от всяко прехвърлено търговско вземане при поискване от доставчика
 • Административно-счетоводно управление на прехвърлените търговски вземания
 • Събиране на вземания
 • Покритие на риск от неплащане от платците

 

 

Как помагаме на бизнеса?

 

 • ББР Факторинг предлага факторинг със и без регрес, експортен и вътрешен.
 • Партнирайки си с първокласни застрахователи и FCI (Factor Chain Interntional), дружеството предлага на доставчика не само надеждно покритие на риск от неплащане, но също така и информация за финансовото състояние на платците, обективно мнение за кредитоспособността им и анализ на бизнес сектора. Адекватната процедура по извънсъдебно събиране на вземания стимулира отворена комуникация с платеца, като гарантира навременно събиране на вземания и ниски нива на просрочия.
 • Липсата на материални обезпечения стимулира лесно увеличение на лимита за финансиране, който расте пропорционално на растежа на вашия бизнес.
 • Одобрение на лимити, стартиращи от 100 000 евро без горна граница.
 • Факторингът е подходящ продукт за всеки бизнес, независимо от размера на предприятието. Чрез него компанията може да предложи по-либерални условия за отложено плащане към контрагентите си, за да увеличи пазарния си дял.
 • Факторингът е и инструмент за намаляване на търговските вземания по баланс (DSO) с цел постигане на по-добри финансови показатели – т.нар. Balance sheet effect.

 

 
Факторинг с регрес:
 

 

 
 
 
Факторинг без регрес:

 

 

 

Екип:

 

 

 • Експерти в сферата на продажбите, финансов и юридически анализ, банкови операции и счетоводство.

 

 

Нашите партньори:

 

 

 • БАЕЗ, Atradius и други първокласни кредитни застрахователи.
 • Заедно с тях предоставяме защита при неплащане на търговските вземания (застраховка кредитен риск) на нашите клиенти.

 

Контакти:

 

 • Адрес: София 1000, ул. ”Стефан Караджа” № 10
 • e-mail: factoring@bdbank.bg 
 • Тел. 02/4529 451