Въпросник за раздел 3 "МСП"

Провеждане на пазарни консултации за структуриране на гаранционен финансов инструмент по програма InvestEU

 Участниците в пазарното проучване следва да попълнят въпросниците и да ги изпратят на e-mail: investEU@bdbank.bg  

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster