search-icon

Въпросник за раздел „Устойчива инфраструктура“

Провеждане на пазарни консултации за структуриране на гаранционен финансов инструмент по програма InvestEU

 Участниците в пазарното проучване следва да попълнят въпросниците и да ги изпратят на e-mail: investEU@bdbank.bg

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster