Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

ББР Лизинг

 
 
 
 
 
 
 
За нас:

 

 • „ББР Лизинг“ е лизингова компания основана през 2019 г. като част от финансовата група на Българската банка за развитие.
 • Дружеството е вписано в регистъра на финансовите институции на БНБ по чл. 3а от ЗКИ и е член на Българска асоциация за лизинг (БАЛ).
 • Нашата основна мисия е да подпомагаме българските фирми да развиват бизнеса си, особено в приоритетни сектори и региони, както и да създаваме среда на устойчиво развитие

Фокусът в нашата дейност:

 

 • Ускоряваме растежа и обема на дейността на предприятията в сферата на иновациите;
 • Създаваме условия за технологично обновление на производствените мощности;
 • Улесняваме достъпа до финансиране на малки и средни предприятия;
 • Подпомагаме експорта и секторите, създаващи добавена стойност;
 • Финансираме приоритетни сектори в българската икономика;
 • Допълваме финансовите услуги, предлагани от ББР за подкрепа на предприемачеството.

 

Активи, които финансираме:
 
 • Производствени машини и оборудване
 • Транспортни средства
 • Строителна техника
 • Земеделска техника
 • Енергийно оборудване, вкл. ВЕИ
 • Недвижими имоти
 • Производствените активи, които финансираме, могат да са както нови, така и употребявани. Всички те следва да са с наличен вторичен пазар и запазващи стойността си във времето.

 

Кои са нашите клиенти (лизингополучатели)?
 
 • Български юридически лица – нови и съществуващи
 • Компании с положителен собствен капитал, добра репутация, ясен краен бенефициент и източник на приходи

 

Срокове, обезпечение и самоучастие:
 

Срок на лизингово финансиране:

 • до 8 години за активи, различни от недвижими имоти
 • до 10 години за недвижими имоти

 

Самоучастие:

 • Mин. 15% от покупната стойност, в зависимост от оценката и типа на актива

 

Други:

 • Не се изискват допълнителни обезпечения по договорите за лизинг
 • „ББР Лизинг“ финансира единствено дейности и сделки, които отговарят на приетите етични, правни, финансови и екологични стандарти.

 

Нашият екип:

 

"ББР Лизинг" разполага с екип от експерти в сферата на продажбите, финансовия анализ, оценката на активи, застраховането, договарянето и управлението на доставки, управлението на риска, юридическото обслужване, счетоводството и финансите.

 

Контакти:

 


София 1000, ул. "Стефан Караджа" № 10; ет. 2
e-mail: Office-leasing@bdbank.bg  
Тел.: +359 2 4529 444
Телeфони на отдел Продажби: +359 2 4529 440; 4529 441