Международни партньори

Международни партньори

Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)

Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)

По силата на финансов договор от октомври 2000 г. Българска банка за развитие ползва кредитна линия в размер на 10 млн. евро за дългосрочно финансиране на инвестиционни проекти на малки и средни предприятия. Общият размер на финансираните от заема инвестиции възлиза на близо 21 милиона евро.

Виж още ➔
Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ)

Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ)

Първата кредитна линия между Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ) и Българска банка за развитие е сключена през 2003 г. и е в размер на 15 млн. евро по програмата “Създаване и запазване на работни места за МСП в България”. Към момента заемът е изцяло усвоен по инвестиционни проекти на български МСП за над 30 милиона евро.

Виж още ➔
Черноморска банка за търговия и развитие (ЧБТР)

Черноморска банка за търговия и развитие (ЧБТР)

През 2009 г. Българска банка за развитие договори 8 млн. евро за финансиране на български малки и средни предприятия от Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР). Кредитната линия е предназначена за създаване, модернизиране и разширяване на дейността на българските малки и средни предприятия.

Виж още ➔
Скандинавска инвестиционна банка (НИБ)

Скандинавска инвестиционна банка (НИБ)

През ноември 2004 г. Българска банка за развитие и Скандинавската инвестиционна банка подписаха договор за заем в размер на 10 милиона евро, по който средствата, предоставени от НИБ, ще бъдат използвани за финансиране на инвестиционни проекти от взаимен интерес за Република България и страните-членки на НИБ (Дания, Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция, Литва, Латвия и Естония). Кредитите по програмата се отпускат със срок до 10 години.

Виж още ➔
Кредитанщалт фюр Видерауфбау (KfW)

Кредитанщалт фюр Видерауфбау (KfW)

Българска банка за развитие, в качеството си на довереник на Министерството на финансите, управлява над 3,5 милиона евро, отпуснати на българската държава от Кредитанщалт фюр Видерауфбау (KfW) за срок от 40 години. Средствата се предоставят на избрани търговски банки за краткосрочно и средносрочно финансиране на малкия и среден бизнес.

Виж още ➔
Китайска банка за развитие

Китайска банка за развитие

Първата кредитна линия на Българска банка за развитие с Китайската банка за развитие (КБР) е в размер на 5 млн. евро и е подписано през октомври 2009 г. През май 2017 г., ББР и КБР подписаха втора кредитна линия в размер на 80 млн. евро. Договорените средства са използвани за отпускане на инвестиционни и оборотни кредити, както и за кредитни линии на български предприятия, кредитополучатели на ББР.

Виж още ➔
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster