Международни партньори

Международни партньори

Дексия Кредит Локал

Дексия Кредит Локал

На 23.05.2007 г. ББР е подписала договор с Дексия Комуналкредит банк (след сливане към Дексия Креди Локал през 2013) за заем в размер на 10 млн. евро.

Виж още ➔
ФМС Вертмениджмънт/ Депфа Инвестмънт Банк

ФМС Вертмениджмънт/ Депфа Инвестмънт Банк

На 18.05.2007 г. е подписан договор с Депфа Инвестмънт Банк (през септември 2011 преминал към ФМС Вертмениджмънт) за заем в размер на 15 млн. евро за общи корпоративни цели.

Виж още ➔
Европейска асоциация на публичните банки (ЕАПБ)

Европейска асоциация на публичните банки (ЕАПБ)

От май 2005 г. Българска банка за развитие е член на Европейската асоциация на публичните банки. Организацията е едно от най-престижните сдружения на кредитни институции в Европа. В нея членуват около 100 финансови институции от 16 държави, работещи в сектора на публично-частните инвестиции, които имат пазарен дял от около 15% от Европейския банков пазар .

Виж още ➔
Европейска асоциация на дългосрочните инвеститори (ELTI)

Европейска асоциация на дългосрочните инвеститори (ELTI)

ББР е член на ELTI от 2006 г. Организацията е създадена под името ISLTC през юни 2001 г. с цел сътрудничество и обмяна на информация и ноу-хау между сродни по рода си институции  в рамките на Европейския съюз, специализирани в дългосрочното кредитиране с цел подобряване и увеличаване на съответните им съвместни дейности.

Виж още ➔
Мрежа на Европейските финансови институции за МСП (NEFI)

Мрежа на Европейските финансови институции за МСП (NEFI)

През 2007 г. ББР бе приета за пълноправен член на Мрежата на европейските финансови институции за малки и средни предприятия (NEFI), след като бе наблюдател в организацията от 2004 г.НЕФИ е създадена през 1999 г. и понастоящем обединява 16 финансови институции от 16 страни членки на Европейския съюз.

Виж още ➔
Търговско-промишлена палата между Сингапур и страните от Централна и Източна Европа (CEEC)

Търговско-промишлена палата между Сингапур и страните от Централна и Източна Европа (CEEC)

ББР е член на Търговско-промишлената палата между Сингапур и страните от Централна и Източна Европа (CEEC) от септември 2019 г. Основната функция на палатата е да създава връзки, както между физически лица, така и между компании, с цел развитие и укрепване на общи бизнес интереси и бизнес между страните в Централна и Източна Европа и Сингапур.

Виж още ➔
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси

Business Booster