search-icon

Международни партньори

Дексия Кредит Локал

На 23.05.2007 г. ББР е подписала договор с Дексия Комуналкредит банк (след сливане към Дексия Креди Локал през 2013) за заем в размер на 10 млн. евро.

Виж още ➔

ФМС Вертмениджмънт/ Депфа Инвестмънт Банк

На 18.05.2007 г. е подписан договор с Депфа Инвестмънт Банк (през септември 2011 преминал към ФМС Вертмениджмънт) за заем в размер на 15 млн. евро за общи корпоративни цели.

Виж още ➔

Европейска асоциация на публичните банки (ЕАПБ)

От май 2005 г. Българска банка за развитие е член на Европейската асоциация на публичните банки. Организацията е едно от най-престижните сдружения на кредитни институции в Европа. В нея членуват около 100 финансови институции от 16 държави, работещи в сектора на публично-частните инвестиции, които имат пазарен дял от около 15% от Европейския банков пазар .

Виж още ➔

Европейска асоциация на дългосрочните инвеститори (ELTI)

ББР е член на ELTI от 2006 г. Организацията е създадена под името ISLTC през юни 2001 г. с цел сътрудничество и обмяна на информация и ноу-хау между сродни по рода си институции  в рамките на Европейския съюз, специализирани в дългосрочното кредитиране с цел подобряване и увеличаване на съответните им съвместни дейности.

Виж още ➔

Мрежа на Европейските финансови институции за МСП (NEFI)

През 2007 г. ББР бе приета за пълноправен член на Мрежата на европейските финансови институции за малки и средни предприятия (NEFI), след като бе наблюдател в организацията от 2004 г.НЕФИ е създадена през 1999 г. и понастоящем обединява 16 финансови институции от 16 страни членки на Европейския съюз.

Виж още ➔

Търговско-промишлена палата между Сингапур и страните от Централна и Източна Европа (CEEC)

ББР е член на Търговско-промишлената палата между Сингапур и страните от Централна и Източна Европа (CEEC) от септември 2019 г. Основната функция на палатата е да създава връзки, както между физически лица, така и между компании, с цел развитие и укрепване на общи бизнес интереси и бизнес между страните в Централна и Източна Европа и Сингапур.

Виж още ➔
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster