Международни партньори

Международни партньори

Френско-българска търговска и индустриална камара (ФБТИК)

Френско-българска търговска и индустриална камара (ФБТИК)

От началото на 2020 г. ББР поднови членството си във Френско-българската търговска и индустриална камара (ФБТИК). Камарата е създадена през 2004 г. и представлява организация с нестопанска цел, която обединява 240 френски, български и международни компании.

Виж още ➔
Междубанкова асоциация на Китай и страните от централна и източна Европа

Междубанкова асоциация на Китай и страните от централна и източна Европа

Българска банка за развитие е член на асоциацията от 2017 г. Асоциацията насърчава развитието на сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ по проекти от общ интерес, следвайки принципите на независимо управление и вземане на решения, както и независимо поемане на риск.

Виж още ➔
Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ)

Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ)

Българска банка за развитие е първият избран от Европейската комисия и ЕИФ финансов посредник от всички държави кандидат-членки за присъединяване към ЕС, който получи през юли 2003 г. гаранционна линия по Многогодишната програма за предприятието и предприемачеството.

Виж още ➔
Международната мрежа за малки и средни предприятия (INSME)

Международната мрежа за малки и средни предприятия (INSME)

Виж още ➔
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster