search-icon

17.08.2017 9 банки с интерес да финансират проекти по Плана „Юнкер“

Девет търговски банки са заявили интерес да финансират проекти по новата он-лендинг програма на Българска банка за развитие (ББР) по плана „Юнкер“. Това са Алианц Банк България, Българо-американска кредитна банка, Банка Пиреос България, Инвестбанк, Общинска банка, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д, Юробанк България, както и обединените с една заявка за участие ОББ и СИБанк.

Всяка банка има възможност да получи целеви ресурс до 50 млн. евро за финансиране по индивидуалните си вътрешните правила за кредитиране, а Българска банка за развитие е в готовност да поеме и до 100% от риска по заемите към българските фирми.

На този етап програмата се радва на повишен интерес от страна на финансовите институции, напълно отговарящ на предвидения за нея бюджет от 300 млн. евро. Ресурсът се осигурява съвместно от ББР и Европейската инвестиционна банка в рамките на Инвестиционния план за Европа.

Он-лендинг програмата, която бе представена през м. юли 2017 г., е насочена към  малките, средни и междинни компании с персонал до 3 000 души, които са клиенти на желаещите да партнират търговски банки. Кредитните институции ще отпускат ново инвестиционно, проектно и свързаното с тях оборотно финансиране от 3 до 24 млн. лв. в рамките на приложими по програмата сектори на икономиката.  Бенефициентите ще се ползват от възможността за дългосрочен достъп до финансирането, при максимален краен срок за погасяване до 2032 г,  а приложимият лихвен процент ще се формира от база 6M EURIBOR + надбавка от 2 до 4%. Така максималният лихвен процент по предоставен днес заем не би надхвърлял 3,7% годишно.

На база на получените заявки за участие, ББР ще извърши селекция на кредитните институции, с цел разпределяне на одобрените лимити за финансиране и ще оповести окончателно одобрените банки- партньори по програмата.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси