search-icon

12.06.2017 Ангел Геков: Земеделски проекти ще се финансират по плана „Юнкер"

Интервю на изпълнителния директор и председател на Управителния съвет на Българската банка за развитие Ангел Геков пред в. „24 часа“

Ние не се конкурираме с търговските банки, а сме там, където те нямат интерес

- Какво отличава публичните банки от търговските, г-н Геков? ББР бе домакин на престижен международен форум, какъв бе центърът на дискусиите?

- Различават се първо по собственика. След това по целите, по мисията, по задачите, които те изпълняват. Публичните банки, каквато е Българската банка за развитие, са тези, които прилагат държавните политики. Това е най-голямата отличителна черта. Този тип финансови институции не са ориентирани непременно към печалба, тя не е единствена им цел. Банките за развитие по света по-скоро изпълняват икономически, социални и дори демографски политики, които са им възложени от съответните правителства.

- Доскоро ниските лихви носеха основната атрактивност на вашите продукти. Всички лихви вече паднаха. Какво ги замени?

- Ниските лихви никога не са били нашият основен инструмент, с който да привличаме клиенти. Още повече че целта ни не е да се конкурираме с другите банки. Смисълът на съществуването ни е да покриваме пазарен недостиг. Което означава да сме там, където търговските банки нямат достатъчен интерес, независимо от това дали причината е географска, като тип кредитиране, или някаква друга. Затова лихвите никога не са били онзи инструмент, върху който да се фокусираме. Ние не работим с физически лица, от които да привличаме средства чрез депозити. Нашият ресурс в никакъв случай не е по-евтин от този на търговските банки.

- Кои от продуктите ви се радват на най-голям интерес?

- Традиционно сме насочени към дългосрочното инвестиционното кредитиране и към проектното финансиране. Този тип продукти са най-търсени при нас. Като успешни бих определил гаранциите, които нашият гаранционен фонд издава в полза на малките и средните предприятия по заемите им от търговските банки. Националният гаранционен фонд е 100% дъщерно дружество на ББР. До момента чрез него сме издали гаранции по кредити за над 655 млн. лева, които достигнаха до над 5300 компании.

- Има ли недостатъчно търсени продукти?

- За съжаление, с не толкова голям интерес се ползват линиите за индиректно финансиране, които предоставяме през търговските банки. Миналата година ББР стартира 3 нови програми за индиректно финансиране на бизнеса чрез търговските банки, вкл. микрофинансиране. По едната от тях, освен че предоставя финансиране, ББРВ резултат до края на март т.г. по тази програма са подпомогнати над 466 малки и средни фирми с над 7237 служители. По другата ни програма за финансов лизинг „Лизинг лайн" чрез търговските банки сме дали финансов ресурс на 233 микро, малки и средни предприятия за закупуване на активи на лизинг. Към момента заделеният от нас ресурс по тези програми все още не е напълно усвоен.

- Готвите ли нови оферти?

- Предстои да обявим нов продукт, с който бихме искали да достигнем до повече компании. За това обаче ще ни трябва подкрепата и на търговските банки. ББР е заделила достатъчно финансов ресурс при добри условия, с който търговските банки ще могат да предоставят дългосрочни кредити. Естествено ние ще изисква от търговските банки да финансират нови проекти по критерии, определени съвместно с нас. Конкретните условия по тази нова програма ще бъдат обявени до края на този месец.

- Помагате на фирми с лоша кредитна история и с финансови затруднения. Това носи ли рискове? Как ги покривате?

- Естествено, че носи рискове. Но това е част от мисията на банката за развитие. Ако поемаме стандартните рискове и предлагаме стандартните продукти, защо сме на пазара, а не сме обикновена търговска банка? Поемането на повече риск, подкрепата на компании в затруднение, но с потенциал е елемент от политиката ни. От 2009 г. насам имаше, и има, много компании, които по една или друга причина изпаднаха във финансови затруднения. Класифицирането на един кредит като нередовен създава почти винаги бариера пред достъпа до финансиране на такава компания. В същото време нерядко става дума за добри компании, с добър потенциал за оздравяване и развитие, които дават работа на много служители. Ние опитваме да оценим точно този потенциал. И ако преценим, че е наличен и компанията може да преодолее проблемите си, тогава заставаме насреща и помагаме. С други думи, това, че компания има временни финансови затруднения, не трябва да е причина тя да бъде изолирана напълно от възможности за финансиране. Защото зад нея стоят работни места, стоят подизпълнители, стоят доставчици. Най-лесното е тя да се хвърли в небитието. По-трудно е да бъде изведена от затруднението. Ние опитваме да правим точно това.

- И никога ли не грешите?

- Сигурно не съществува банка в света, която да се похвали със сто процента изрядни клиенти. Не всички ситуации могат да бъдат предвидени. Но като цяло, което предвид по-рисковия профил на дейността ни е добър показател.

- От БАН наскоро ви препоръчаха да се обърнете и към големи инфраструктурни проекти, а не само към малки фирми. Ще ги послушате ли?

- Един от изводите на този анализ беше, че следва да се обърне внимание на големите проекти и компании. Да, локомотивите на икономиката са големите компании, около които гравитират стотици малки. Голямата компания създава дълга верига от свързани с нея фирми - подизпълнители, доставчици, та чак до такива, които осигуряват транспорта и изхранването на персонала. В същото време големи компании обичайно работят с банки, с които си имат изградени дългосрочни партньорски отношения. В този смисъл тук рядко съществува пазарен недостиг, който да бъде покрит от ББР. Разбира се, когато е необходимо да се финансират мащабни проекти, за които трябва да бъде създаден синдикат от банки, разделяне на риска или допълнително финансиране, ние имаме възможности да участваме, и това вече е правено многократно.

- Каква е прогнозата ви за икономиката, кредитирането и лихвите?

- Това е достатъчно комплексен въпрос, за да има прост отговор. Очаквам кредитната активност да нараства, защото в момента има всички условия за това. Свободен ресурс има, има добри проекти, а икономиката се нуждае от инвестиции. При по-високо търсене на кредити е логично да се очаква и ръст на цената им, но аз лично не очаквам съществени корекции поне в близките години. Лихвените равнища обаче са нещо комплексно - те не зависят само от нашите усилия, зависят от множество фактори, в т.ч. и външни. Ние не живеем изолирано, а до колко светът ще се успокои, никой не може да знае със сигурност. Всички се надяваме ситуацията да се облекчи, напрежението и в региона, и в света да намалее.

- Преди дни бе общото събрание на публичните банки. Какви решения взехте?

- Срещата се организира по наша покана и събра в София над 40 представители на финансови институции, работещи в областта на публично-частните инвестиции, с пазарен дял от около 15% в Европа. Ролята на асоциацията е да съгласува политики и идеи, които касаят сериозна част от банковата система на Европа. Въпросите, които бяха обсъдени на общото събрание, са свързани с взаимодействието на банките с Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който знаете че е в основата на плана "Юнкер". Оказа се, че финансовите институции идентифицират проблеми с финансирането на отделни инвестиционни проекти, както и с начина на работа с фонда. Официален гост на срещата беше зам.-управляващият директор на ЕФСИ Илияна Цанова, което ни даде възможност да обсъдим с нея възникналите въпроси и проблеми. Допълнително тя ни представи и новите подобрения. Част от тях касаят разширяване на сферите за финансиране - развитие на устойчиво земеделие, рибарство и аквакултури, биоикономика, както и социални услуги. Освен това капиталът във фонда се увеличава с още 12,5 млрд. евро. Знаете, че ББР е основен партньор в България по плана „Юнкер" не само с финансиране, но оказваме също и методическа подкрепа за подготовката на проектите. Очакваме повече активност от страна на бизнеса за кандидатстване по „Юнкер".

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси