search-icon

20.03.2014 Банката за развитие предлага нисколихвено кредитиране за стартиращи предприятия

Нисколихвени заеми за стартиращи предприятия без кредитна история предлага Българската банка за развитие (ББР) като част от общия си пакет с продукти за насърчаване на бизнеса чрез улеснен достъп до финансиране.

Това беше един от продуктите, които институцията представи днес на презентационна среща с предприемачи и мениджъри от Област Ямбол. Тя е трета поред и на нея участваше финансовият министър Петър Чобанов, който подкрепи инициативите на банката.

„Продуктът ни е уникален за пазара, лихвата по кредитите е 6% и е фиксирана за целия срок на обслужване, който достига 60 месеца с една година гратисен период. Като обезпечение се приема особен залог на дълготрайни материални активи и ипотека на недвижимо имущество“, обясни Никола Стоянов, началник управление „Кредитиране на малък и среден бизнес“ в банката.

Поради факта, че 99.9% от капитала на ББР са държавна собственост институцията има достъп до много евтин ресурс, който преотдавайки на бизнеса или на търговските банки спомага за общото понижаване на лихвените равнища по бизнескредитирането в България.

През тази година в Закона за Държавния бюджет е записана и държавна гаранция върху ресурс от 150 млн. евро, който ББР планира да привлече и с неговото преотдаване да спомогне за допълнително понижаване на лихвите.

Пълният набор от кредити на ББР включва продукти за експортноориентираните компании на фазата на предекспортната подготовка, както и след реализиране на продукцията, преди компаниите да са получили средствата си от своите клиенти в чужбина.

Приоритетни за финансиране от ББР са индустриалният сектор, иновативните предприятия, земеделските производители и износителите от преработващата промишленост, както и новостартиращите компании.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси