search-icon

11.04.2014 Банката за развитие работи за съживяване на бизнескредитирането и понижаване на лихвите

Българска банка за развитие (ББР) подкрепя компаниите в онези сектори, които търговските банки избягват най-вече заради високата рискова оценка. Такива са иновативните малки предприятия, стартиращите фирми и експортноориентираните компании.

Тези приоритети очерта главният изпълнителен директор на Българската банка за развитие Димо Спасов по време на среща с бизнес общността от Велико Търново. Това е седмата информационна среща, в която банката представя конкретна информация за кредитните си продукти и процедурите за кандидатстване. Тя бе подкрепена и от финансовия министър Петър Чобанов, който потвърди ангажимента на държавата да помага на малкия и среден бизнес чрез финансиране от Банката за развитие.

ББР работи в партньорство с търговските банки за общо улесняване на достъпа до бизнес кредити и за понижаване на лихвените равнища. Партньорството се реализира както чрез програмите за индиректно финансиране (отпускане на ресурс на търговските банки, които го преотдават към крайни клиенти), така и чрез гаранционните схеми, предлагани от Националния гаранционен фонд, дъщерно дружество на ББР.

„Микрокредитирането започва със заеми от 3 до 200 хил. лeвa, като предприемачът трябва да осигури собствено финансиране в размер на само 10% от стойността на проекта си, а гратисният период по обслужването на заема може да продължи до 12 месеца от датата на отпускането му“, обясни Никола Стоянов, ръководител на управление „Кредитиране на малък и среден бизнес“ в банката.

Той представи и кредитните продукти за предекспортно и следекспортно финансиране. Те позволяват на компании с договори за износ да финансират със заеми цялата дейност по производство на договорените стоки и да погасят заема едва след като техният клиент плати доставката.

Като краткосрочен ангажимент на ББР Димо Спасов очерта разкриването на представителства в 12 областни града из страната, които да улеснят общуването между банката и потенциалните клиенти, като предоставят информация по подготовката на проекти и документи за кандидатстване.

Предстои създаването и на фонд за капиталови инвестиции, който да подпомага новостартиращите предприятия. Той ще осигурява средства за закупуване на активи и оборотно финансиране фирми без кредитна история, като стане съдружник на предприемачите и придобие дял до 30% от новосъздадената компания. На по-късен етап, когато фирмата достигне фаза на развитие и растеж, фондът ще излиза от инвестицията си, като позволи на авторите на бизнес идеята да изкупят дела му.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси