search-icon

25.02.2014 Банката за развитие стартира първата у нас програма за ескпортно финансиране

ББР предлага и нова схема за оборотно и инвестиционно кредитиране на земеделци

Специална програма за подкрепа на експортно-ориентираните компании предлагат от Българската банка за развитие (ББР). От продуктите ще могат да се възползват както българските износители, така и чуждестранните фирми, които решат да внасят български стоки. ББР стартира и он-леднинг програма за индиректно подпомагане на земеделски производители, които ще могат да получат заемен ресурс от 14 търговски банки при преференциална лихва, не по-висока от 5,75 на сто.

По линията за предекспортно финансиране могат да кандидатстват малки и средни фирми, които извършват износ на стоки и услуги за чужди пазари. За фирмите-износители със застраховка от БАЕЗ е предвидена преференциална лихва от 3,5%.

За следекспортен заем могат да кандидатстват фирми, изнасящи български стоки и услуги. За тях лихвата отново е 3,5 на сто. Кредитите може да финансират до 100% от стойността на договора за износ при двугодишен период на погасяване или до 85% от неговата стойност за по-дълъг период, но не повече от 5 години.


Програмата за експортно финансиране е разработена съвместно с БАЕЗ и цели да увеличи конкурентоспособността на българските износители.

Възможност за нисколихвени кредити ще получат и земеделските производители чрез програмата за непряко финансиране от ББР в размер на 100 млн. лева. 14 търговски банки са поканени за участие в нея. Те ще предоставят оборотни и инвестиционни заеми с лихва не по-висока от 5,75% на годишна база. Лихвеният процент е с 2,25% по-нисък от предходната он-лендинг програма на за земеделски производители на ББР. Фермерите ще могат да се възползват от заеми с размер до 500 хил. лева, които ще са освободени от такси и комисиони за управление.

Очаква се договорите с банките-партньори на ББР да бъдат сключени до 25 март 2014 г., като програмата ще заработи в началото на април 2014.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси