search-icon

07.12.2015 ББР е сключила близо 1700 договора за финансиране по Програмата за енергийна ефективност

Българска банка за развитие (ББР) е подписала близо 1700 договора за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Данните са към началото на м. декември 2015 г. Общият брой на подадените заявления за финансиране е 1717, като искания да получат ресурс са подали сдружения на собствениците от 141 общини в страната.

В началото на декември общата стойност на исканията за финансиране по програмата са над 11,6 млн. лв. Сдруженията са усвоили над 5,4 млн. лв.

Най-голям интерес към програмата има в общините Бургас и Благоевград. Оттам са подадени съответно по 175 и 144 заявления. Трета по заявления за финансиране е София - 100 броя. След това се нареждат Стара Загора със 70, Сливен с 50 и Хасково с 41 броя.

Националната програма за енергийна ефективност беше приета с решение на Министерския съвет от 27 януари 2015 г. Тя предвижда предоставянето на безвъзмездна финансова помощ на собствениците на частни жилищни сгради с не по-малко от 36 апартамента, построени по индустриален способ. Програмата ще спомогне за намаляване на разходите за електроенергия на домакинствата, както и за удължаване на жизнения цикъл на сградите.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси