Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

"ББР Факторинг" търси да назначи главен експерт Връзки с клиенти в отдел „Операции“

"ББР Факторинг" ЕАД е част от Групата на Българската банка за развитие и развива следните дейности:

   

 • Пълен набор от услуги, свързани с подобряване, стимулиране и развитие на общия икономически, експортен и технологичен потенциал на българските предприятия
 • Факторинг на българския пазар с цел подпомагане на МСП за ускоряване обращаемостта на оборотния капитал
 • Факторинг за износители, който да ги подпомага в достъпа и утвърждаването им на нови пазари

Във връзка с попълване на екипа, търсим сериозни и амбициозни кандидати за позицията Главен експерт Връзки с клиенти в отдел „Операции“.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше икономическо образование /финанси, счетоводство, стопанско управление/
 • Минимум 3 години професионален опит в сферата на дейност на длъжността
 • Доброто владеене на английски език (писмено и говоримо) се счита за предимство
 • Компютърни умения за работа с Microsoft Office
 • Много добро познаване на приложимото българско и европейско законодателство, имащо отношение към управлението на факторинг услугите, банковата и счетоводната нормативна база
 • Комуникативност и умения за работа с клиенти, умения за работа в екип и под напрежение, аналитични способности, коректност, лоялност, умения за точна oцeнкa нa paзнopoдни cитyaции и кaзycи, тъpceнe и пpилaгaнe нa нoви peшeния и иновации

 

Основни задължения и отговорности:
Оперативно поддържане и връзка с факторинг клиентите на дружеството, т.ч.:

 •     Осъществява, поддържа, следи и развива връзките със съществуващите факторинг клиенти на дружеството
 •  Приема, обработва и регистрира получената документация по прехвърлени търговски вземания от клиенти на дружеството
 •  Ежедневно комуникира с клиентите и техните купувачи по отношение на прехвърлените търговки вземания и тяхното ефективно събиране
 •  Комуникира с международните факторинг партньори/кореспонденти на дружеството
 •  Ежедневно следи оперативното отчитане по факторинг услугите предоставени от дружеството
 •  Поддържа клиентските досиета и актуалността на информацията в тях
 •  Съдейства в изготвянето на периодични справки и анализи по отношение текущите взаимоотношения със съществуващите факторинг клиенти и техните купувачи
 •  Съхранява и обработва информацията за сделките - предмет на факторинг
 •  Изготвяне на справки, референции и удостоверения за клиентите на дружеството
 •  Подготвя и предава в архива документи от минали години
 •  Извършва контрол на операции, изготвя заявки и др.

В "ББР Факторинг" ще имате възможност:

 •  Да се развивате във финансова институция със специфичен профил
 •     Да обогатявате своите знания и компетенции
 •     Да бъдете част от динамичен екип
 •  Да получавате стимулиращо възнаграждение и социални придобивки

 

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, можете да се свържете с нас на HR@bdbank.bg , като ни изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключването му.

Назад
Други
 • ББР ще кредитира проекти по Механизма за свързване на Европа

  Българската банка за развитие ще отпуска финансиране на български фирми, които имат одобрени проекти по Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility или МСЕ). МСЕ е многогодишна европейска инициатива, част от стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на политиките в областта на енергетиката и климата. В края на 2019 г. ББР подписа споразумение с ЕК като прилагащ партньор по инициативата.

  Виж повече
 • ББР ще подкрепя прехода към "зелена" икономика

  Българската банка за развитие е готова да насочи финансов ресурс към зелени проекти и иновации, свързани с постигане на заложените в „Зелената сделка“ стратегии за борба с промените в климата. В този процес важен фактор ще бъде Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), която вече обяви, че преустановява финансирането на въглищни проекти.

  Виж повече