search-icon

23.02.2016 ББР и Черноморската банка за търговия и развитие разширяват сътрудничеството си

Българска банка за развитие (ББР) и Черноморската банка за търговия и развитие ще обменят ноу-хау и добри практики. Това е част от засиленото сътрудничество между двете банки, гласи подписания днес от изпълнителните директорите на ББР Ангел Геков и Билян Балев и президента на ЧБТР Ихсан Угур Деликанли Меморандум за сътрудничество. Двете финансови институции ще си сътрудничат и в няколко приоритетни сектора. Това са подкрепата и развитие на малки и средни предприятия (МСП), енергия от възобновяеми източници, развитие на инфраструктурата, включително общинската, подобряване на експортния потенциал и улесняване на търговията, развитие и внедеряване на технологии, опазващи околната среда и др. ББР и ЧБТР предвиждат още обмяна на ноу-хау и добри практики във финансирането на трансгранични проекти и регионални инициативи за сътрудничество, както и промотиране на всяка една от институциите на местния пазар или пазарите на страните-членки. Черноморската банка за търговия и развитие е международна финансова институция, създадена от Албания, Армения, Азърбайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна. Финансовата институция подкрепя икономическото развитие и регионално сътрудничество чрез предоставяне на заеми, кредитни линии, дялови участия и гаранции за финансиране на проекти и търговски дейности в публичния и частен сектор в своите страни членки.

 

 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси