search-icon

18.03.2015 ББР обявява нова програма за нисколихвено кредитиране чрез търговските банки за малки и средни фирми

ББР е готова да поема и част от риска по отпускани заеми


Българска банка за развитие (ББР) стартира нова програма за финансиране за малките и средни фирми чрез търговските банки в страната. ББР ще предостави ресурс на банките в размер на 150 млн. лева за последващо инвестиционно и оборотно кредитиране. При успех на инициативата бюджетът й ще бъде увеличен до 350 млн. лева.

Програмата предвижда възможност ББР да поема част от риска по предоставените от банките-партньори кредити за бизнеса в размер до 30% от стойността на отделните експозиции.
Лихвата, при която банките ще могат да получават предоставения от ББР ресурс, е в размер на тримесечния EURIBOR + 1,8%. Ако се възползват от опцията за споделяне на риска от неплащане по заеми, банките ще плащат лихва в размер тримесечния EURIBOR + 1,9%.

На малкия и среден бизнес ще се предоставят кредити до 3 млн. лева при максимална годишна лихва, формирана на база 3М EURIBOR + до 4,7 % при споделяне на риска от ББР и на база 3М EURIBOR + до 4,9 % ако ББР не е поела гаранционен ангажимент.

ББР ще даде възможност и за рефинансиране на инвестиционни кредити, предоставени след 01.07.2014 г., при които, вследствие на финансираната от банката-партньор инвестиция, са открити и се поддържат за срока на кредита над 30 нови работни места. За рефинансиране на кредити, отпуснати след 01.01.2014 г., могат да кандидатстват фирми, които се реализират инвестиции в области с висока безработица като Видин, Монтана, Разград, Силистра, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Пазарджик, Смолян и Кюстендил.

Новата програма е в изпълнение на мисията на ББР за подпомагане на малките и средни предприятия, които срещат най-големи трудности както при търсенето на финансиране за своя бизнес, така и при осигуряване на достатъчно обезпечение.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси