Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

ББР пита „Познаваме ли историята на българските пари“

Парите играят важна роля в живота на съвременния човек. С тях се измерва стойността на всeки продукт или услуга. Във всекидневието си използваме метални и книжни пари, кредитни и дори електронни. Какво знаем обаче за историята на парите? Отговор на този въпрос дава специална брошура „Познаваме ли историята на българските пари“, която ще бъде разпространена в софийски училища в периода 25-29 март по време на Европейската седмица на парите.
Изданието е подготвено от Българската банка за развитие и посветено на 140-тата годишнина от създаването на банковата система у нас.
C освобождението на България от турско робство през 1878 г. се възстановяват традициите на българската държавност, а едно от първите неща, с които се сдобива младата българска държава и което укрепва изключително много суверенитета й, е правото да има собствени пари. Историята на българските монети и банкноти като дизайн, изображения и номинали може да бъде и своеобразен разказ за епохата, в която са били издадени, и чрез тях да се проследят различни периоди от икономическото, общественото и културното развитие на страната.
Като „посланици на добра воля“ в инициативата участват и децата на служители на ББР, които ще представят пред своите съученици брошурата на банката, създадена за Европейската седмица на парите 2019. Основна цел на кампанията е да се подобри нивото на финансовото образование в Европа, по-специално за учениците в основните и средните училища.

Назад
Други
  • Близо 80 млн.лв. одобриха търговските банки по програмата на ББР за безлихвено кредитиране

    Близо 80 млн. лв. са одобрените искания от търговските банки за кредит по антикризисната програма за безлихвено кредитиране на физически лица. Това показват последните данни на Българската банка за развитие. Исканията за отпускане на заем вече надхвърлят 30 500, като почти 19 000 вече са получили одобрение.

    Виж повече
  • Он-лендинг програмите на ББР еволюират

    Банката за развитие е реализирала 15 програми за индиректно финансиране чрез 20 търговски банки и 15 небанкови финансови институции в страната от учредяването си до момента. С тях са сключвани договори за финансиране и гарантиране на обща стойност над 1.7 млрд. лева. Чрез програмите са подкрепени близо 10 000 български малки и средни предприятия.

    Виж повече