search-icon

10.02.2015 ББР проучва европейски модели за експортна подкрепа

Финансиране на износителите е фокус на редовната среща на институциите от мрежата NEFI, която се провежда в София

Българска банка за развитие (ББР) проучва европейски модели за стимулиране на българските компании в сферата на експорта. Банката планира да развие този сегмент като традиционен инструмент за държавна подкрепа на бизнеса. Това заяви изпълнителният директор на ББР Билян Балев на международна среща на организации от Мрежата на европейските институции за финансиране на малките и средни предприятия (NEFI), на която банката е домакин.

В рамките на събитието бе проведен семинар за експортни продукти, предлагани успешно от банките за развитие в Европейския съюз и които са нови за България. Обсъдени бяха актуалните национални стратегии за прилагане на Плана Юнкер, приложението на финансови инструменти за периода 2014-2020, както и национални мандати за банките за развитие от страните-членки на ЕС.

ББР представи своите съвместни продукти с Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) за подкрепа на компаниите-износителки. Кредитите обхващат целия цикъл на експортното финансиране и са в размер до 5 млн. евро. Лихвата е в размер на 3,5% на годишна база за кредити, гарантирани със застрахователна полица от БАЕЗ  и 6,0% на годишна база, ако компанията няма застраховка в БАЕЗ.

Мрежата на европейските финансови институции за малки и средни предприятия NEFI е основана през 1999 г. с цел увеличаване на достъпа до финансиране за малкия и среден бизнес. В организацията членуват 16 банкови институции от страни-членки на ЕС, които предлагат финансови услуги и консултиране, и които изготвят общи становища по значими въпроси. ББР е единствената българска банка, която членува в организацията.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси