search-icon

10.11.2016 ББР ще поема част от риска по бизнес кредитите на търговските банки

Банката подписва споразумение с ЕИФ по "Плана Юнкер"

Българска банка за развитие (ББР) подписа ново споразумение за издаване на контра-гаранция с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по програма COSME в подкрепа на малкия и среден бизнес у нас. Целта е да се улесни достъпът до дългосрочно и нисколихвено финансиране на фирмите в страната, като едновременно с това да се облекчат и изискванията за обезпечение по кредитите.

Програма COSME се реализира с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции, известен още като „Плана Юнкер“. Това е вторият подобен договор, подписан от ЕИФ с българска банка, и първият по програма COSME за ББР.

Споразумението ще позволи на държавната банка да надгради успешно стартиралата през 2015 г. програма за индиректно финансиране на микро, малки и средни предприятия „НАПРЕД“. Благодарение на Програма COSME ББР ще има възможност да покрива вече до 60% от риска по кредитите на търговските банки, с които ще си партнира. По този начин ще се намалят изискванията за предоставяне на обезпечение от страна на бизнеса и ще се даде възможност за поемане на повече риск от страна на финансиращите институции.

С гарантирания по програма COSME ресурс банките-партньори на ББР ще могат да отпускат инвестиционни и оборотни кредити, банкови гаранции, както и револвиращи заеми. Максималният размер на отпусканите кредити ще е до 150 000 евро, а лихвеният процент ще е ограничен до 6%. Срокът за погасяване ще е от 1 до 10 години.

Планира се до края на 2016 г. да бъдат избрани търговските банки, с които ББР ще работи по новата он-лендинг програма. Първите заеми се очаква да бъдат отпуснати в началото на март 2017 г.

ББР е единствената българска банка, която предоставя индиректно (он-лендинг) финансиране на търговските банки. От лятото на 2015 г. до края на октомври 2016 г. чрез он-лендинг програми на ББР е осигурила нов ресурс за микро, малкия и среден бизнес в размер на над 172 млн. лева.

За програма COSME

Програма COSME надгражда Програмата за предприемачество и иновации (ЕIP), създадена през периода 2007-2013 г. Общият ѝ бюджет е 2.3 млрд. евро за периода 2014-2020 г. В обхвата й са четири области на подпомагане – подобряване достъпа до финансиране за МСП под формата на капиталови и дългови инструменти; подобряване достъпа до пазарите за МСП в световен мащаб; подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност на предприятията и насърчаване на предприемачеството.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси