search-icon

08.12.2017 ББР участва в Годишната среща на публичните банки в Европа

Перспективите и предизвикателствата пред икономическото и инвестиционно сътрудничество между Европа и Китай бяха на фокус на Годишната среща на ЕАПБ в Брюксел. Форумът бе открит с изказване на Ръководителя на дипломатическата мисия на Китай в Европейския съюз Н.Пр. посланик Жанг Минг за бъдещето на китайските инвестиции в ЕС.

Посланик Жанг представи визията, приоритетите и плановете за развитие, както и принципите за международно инвестиционно сътрудничество, лансирани през октомври от 19-ия конгрес на ККП. Той постави акцент върху глобалните регулаторни реформи, както и върху инициативата 16+1 за взаимодействие със страните от Източна Европа.Независимо от несъгласията в търговските взаимоотношения между ЕС и Китай досега, все повече се засилва мнението, че специфичните инфраструктурни нужди на европейските региони могат да бъдат посрещани чрез адекватни съвместни инвестиции. Това предполага и по-активна роля на банките за развитие в подготовката и реализирането на съвместни проекти.

Българската банка за развитие има активни партньорски и кредитни взаимоотношения с Китайската банка за развитие, Китайската ЕКСИМ банка и Индустриалната и търговска банка на Китай.През ноември в София бе проведена среща с представители на ръководството на Китайския суверенен фонд China Investment Corporation (CIC). През първата половина на 2018 г. се предвижда визита на представители на ББР в Китай за представяне на възможностите за съвместна инвестиционна дейност в България, ЕС и Западните Балкани. Ще бъдат обсъдени и приоритетите за дейности в рамките на инициативата „Един пояс – един път“.

На работната пленарна сесия участниците във форума дискутираха промените на международните правила за оценка и управление на суверенни рискове, предложенията на ЕК за промени в банковите регулации с цел формиране на действащ Европейски банков съюз и новите финансови правила по европейските програми за следващия програмен период.

Българската банка за развитие членува в ЕАПБ от 2005 г. Позициите на банката по работните теми на конференцията бяха представени от съветника по финансова политика и стратегическо планиране в ББР София Касидова, началника на управление „Международни финансови институции и европейски фондове“ Захарина Тодорова и главния икономист Илия Лингорски.

Лингорски и Касидова обсъдиха принципите и спецификите за рисково претегляне на суверените рискове и облигации с председателя на Икономическия и финансов комитет Томас Вийзер. Захарина Тодорова представи гледната точка на ББР за взаимодействието с националните банки за развитие в бъдещата дейност на Европейския фонд за стратегически инвестиции и групата на Европейската инвестиционна банка.

Представителите на ББР размениха мнения и идеи за по-тесни взаимоотношения между ЕИФ и ББР със заместник-главния изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд Роджър Хавенит.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси