Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

ББР в съвместна благотворителна инициатива, посветена на Деня на детето 1 юни

Българската банка за развитие е част от дарителската кампания, организирана от Асоциацията на банките в България /АББ/ и Фондация „Нашите недоносени деца", посветена на Деня на детето 1 юни. Ще бъде закупена и дарена медицинска апаратура в неонатологичните отделения в страната в зависимост от техните конкретни нужди. 6 болници в страната ще получат апаратура на стойност над 50 000 лева за подпомагане лечението на недоносени деца. Предвижда се да бъдат закупени транспортен кувьоз, термолегло, инкубатор, камера с ламинарен поток, два перфузора и пулсоксиметър, съответно за „МБАЛ – Добрич, МБАЛ „Проф. д-р С.Т. Киркович“ - Стара Загора, МБАЛ -Пловдив, МБАЛ - Силистра, II САГБАЛ Шейново в София и МБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново.
Банките в България ще продължават и занапред да показват висока социална отговорност чрез индивидуални и съвместни благотворителни дейности, като АББ планира да оповести допълнително и резултата от кампанията - след закупуването и доставянето на жизненоважната апаратура.

 

Назад
Други
  • ББР ще кредитира проекти по Механизма за свързване на Европа

    Българската банка за развитие ще отпуска финансиране на български фирми, които имат одобрени проекти по Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility или МСЕ). МСЕ е многогодишна европейска инициатива, част от стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на политиките в областта на енергетиката и климата. В края на 2019 г. ББР подписа споразумение с ЕК като прилагащ партньор по инициативата.

    Виж повече
  • ББР ще подкрепя прехода към "зелена" икономика

    Българската банка за развитие е готова да насочи финансов ресурс към зелени проекти и иновации, свързани с постигане на заложените в „Зелената сделка“ стратегии за борба с промените в климата. В този процес важен фактор ще бъде Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), която вече обяви, че преустановява финансирането на въглищни проекти.

    Виж повече