search-icon

25.06.2015 Билян Балев е избран за член на Административния съвет на Европейската асоциация на публичните банки

Изпълнителният директор на Българската банка за развитие (ББР) Билян Балев вече е част от Административния съвет на Европейската асоциация на публичните банки (ЕАПБ). Той бе избран днес, 25 юни, по време на редовното Общо събрание на асоциацията.

Организацията е едно от най-престижните сдружения на кредитни институции в Европа. В нея членуват общо 100 банки от 16 държави, работещи в сектора на публично-частните инвестиции.
Банката за развитие е член на Европейската асоциация на публичните банки от девет години. Сдружението е създадено през 2000 г., за да представлява специфичните интереси на държавните банки и банките за развитие на европейско ниво.

ЕАПБ изготвя анализи и участва в обсъждането на важни законодателни въпроси свързани с кредитните институции и техния надзор, капиталовите пазари, пазарите на облигации, данъчното облагане, гражданско право и други. Асоциацията има съществена роля и в процеса на създаване на европейско законодателство.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси