search-icon

21.11.2016 Билян Балев е преизбран за член на Административния съвет на Европейската асоциация на публичните банки

Изпълнителният директор на Българска банка за развитие (ББР) Билян Балев е преизбран за член в Административния съвет на Европейската асоциация на публичните банки (ЕАПБ) с мандат от две години. Организацията е едно от най-влиятелните сдружения на финансови институции в Европа, които работят в сферата на публично-частните инвестиции.

ББР е приета за член на ЕАПБ през май 2005 г. и чрез нея участва пряко в обсъждането на законодателни въпроси, свързани с кредитните институции в ЕС. Асоциацията работи в тясно сътрудничество с ЕП и ЕК, като изготвя анализи и предоставя информация по теми като капиталовите пазари, пазарите на облигации, данъчното облагане и гражданското право.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси