search-icon

28.02.2014 Билян Балев: Пускаме кредити за фирми в райони с висока безработица

Интервю на изпълнителния директор на ББР Билян Балев за в. "24 часа"


- Г-н Балев, преди дни обявихте кредити с 3,5% лихва за експортни фирми. Какви други нови продукти ще пусне банката за развитие?

- Една част от новите ни продукти ще са насочени към региони с висока безработица, там, където търговските банки не проявяват сериозен интерес да кредитират. Все пак изпълняваме публична мисия. Затова ще търсим и региони като например планински, където има необходимост от нас. Кредитите ще са специфично насочени - към земеделски стопани, към малки производители. Мислим и за продукти, насочени към жени, които искат да правят самостоятелен бизнес. Както и към безработните младежи. Ще действаме чрез основния ни инструмент - лихвата.

- Как по-пряко ще достигате до тези региони? Ще развиете ли клонова мрежа?

- Банката отваря представителни офиси. Вече имаме няколко и продължаваме, докато броят им достигне 12. В тях ще работят хора, които ще представят продуктите, ще обикалят регионите и ще търсят клиенти. Ще събират документите и ще ги изпращат в централата, където ще се разглеждат и одобряват.

Няма да отваряме клонова мрежа. Идеята е фирмите да разберат повече за банката и какви предимства имат нейните кредити. ББР се намесва там, където други банки не искат да участват, ролята ни е да допълваме, а не да се конкурираме с тях.

- Какво ще представляват кредитите за закъсали фирми, за които съобщи преди време вицепремиерът Даниела Бобева?

- Не трябва да се очаква, че всяко изказване е свързано с конкретен продукт. Банката подпомага компаниите, които са кредитопособни и имат нужда от допълнителен свеж ресурс. Ние сме единствената банка, която може да предостави 10 и над 10-годишно финансиране, можем да сме флексибилни в гратисния период, така че компанията да натрупа финансов ресурс, необходим за производствените й нужди. Банката няма да прави конкретен продукт за закъсали компании, а и това е против вътрешните ни правила.

- И все пак ще кредитирате ли фирми с финансови затруднения?

- И в момента се кредитират фирми, които изпитват затруднения. В периода на кризата те са се декапитализирали по някакъв начин, защото с част от оборотните средства са погасявали кредити например. Те са работещи, произвеждат, снабдяват търговската мрежа, но други банки не са им удължили кредитите. Ние работим с част от тях - рефинансиране ги, преструктурираме им задълженията, даваме им по-дълъг срок и гратисен период и допълнително пари за оборотни средства.

Можем, а и финансираме фирми, които изпитват затруднения, за да посрещат нуждите си, но са били коректни досега към банките и нямат просрочия.

- Ще участва ли банката в процеса по реиндустриализация?

- По време на срещата на правителството с бизнеса и премиерът, и вицепремиерът Бобева много точно казаха, че няма да се ползват пари от държавния бюджет, нито пари от ББР, които са пак пари от държавата, за реиндустриализация.

- Ще насърчава ли ББР стартиращи иновативни компании?

- Ще разработим специални безлихвени заеми за иновации за част от срока, докато фирмата набере сила и успее да се закрепи. Иновативното производство е начинание с по-рисков профил, защото имаш бизнес план, но не знаеш на какви парични потоци можеш да разчиташ. Няма и обезпечение, което да се предложат. Ако за 2 г. освободиш такава фирма от лихва, има шанс да й помогнеш.

- Как ще покриете по-високия риск? Лихвата след безлихвения период да не е по-висока?

- Не, лихвите ще бъдат пазарни. Сега работим, за да преценим как да застраховаме нашия риск. Има еворпейски фондове и програми и ги изследваме.

- Анонсирахте дъщерно дружество за дяловото финансиране. Защо се насочвате и натам? Този тип финансиране не е много атрактивно в България.

- Не е популярен, защото практиката на подобни дружества до момента е плачевна. Една от причините да има толкова закъсали фирми е, че няма инструментариум, чрез който да може да се участва с дялово участие в такова предприятие. При този модел в него се вкарва ноу хау на мениджмънта, пазарите, контролинга, за да се извади от тежкото положение.

В момента банковата система е пълна с пари, но няма капитали във фирмите. Голяма част от компаниите нямат възможност да осигурят собственото си самоучастие, когато им е необходимо финансиране. Ако отпуснем кредит и фирмата не заработи, насреща ще получим имущество, а ние не сме заложна къща. А когато влезеш с дялов капитал, влизаш в мениджмънта и имаш по-голям контрол.

Фондът за дялово инвестиране няма да търси мажоритарно участие във фирмите, а миноритарен дял в зависимост от проекта. Няма да ставаме собственици. Идеята е да дадем капитал, след време да отпуснем кредит, а по-късно да продадем нашето участие и да реализираме марж.

- Кога ще започне работа този фонд?

- Реалистично е в рамките на годината.

- А ще работите ли по европрограми?

- Да, това е един от приоритетите ни. Дори подадохме предложение до икономическото министерство за облекчаване на процедурата финансиране на спечелили проекти.

- Ще останат ли плахи фирмите или ще започнат да търсят повече кредити?

- Фирмите се опариха и сега са консервативни, за което не можем да им се сърдим. Няма как да е друго.

- Каква е вашата прогноза за 2014 г. - ще дръпне ли икономиката, ще се засили ли кредитирането?

- Очакваме, че това ще се случи.

- Кои сектори са приоритетни за банката?

- Насочили сме се към сектори, които трябва да бъдат подпомагани, защото са важни за икономиката – експорта, земеделието, натуралните ресурси като минерална вода например, преработвателната промишленост. Надявам се да пуснем микропродукти, подпомагащи туризма. Планираме да го направим преди летния сезон, за да могат малките семейни хотели, които имат нужда от оборотни средства, да се подготвят.

- Защо интересът към кредитите с държавни гаранции по Програмата за развитие на селските райони е слаб?

- Не е така. В цялата банкова система всички отпуснати кредити за земеделие са 1,4 млрд. лв., а ръстът е бил 5%. За 2013 г. Националният гаранционен фонд (НГФ) е гарантирал кредити за над 100 млн. лв. Това означава, че почти всички новоотпсунати кредити миналата година в банковата система по една или друга форма за били гарантирани от НГФ, което означва, че неговия капацитет и начин на работа са перфектни.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси