search-icon

04.08.2015 Българска банка за развитие бе приета за инвеститор в инициативата SIA на ЕИФ

Българска банка за развитие ще участва като инвеститор в програмата на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) Social Impact Accelerator (SIA). Инициативата е насочена към публично-частно партньорство за инвестиции в малки и средни предприятия със значимо социално въздействие. Българска банка за развитие ще се включи в програмата с 1 млн. евро, като със същия дял участват също Deutsche Bank и Crédit Coopératif. Тази инвестиция ще допринесе за диверсификацията на източниците на финансиране на SIA, специално в Централна и Източна Европа, включително България, които са все още сравнително млади и неразвити пазари за социалните предприятия и социалните фондове. 

SIA, който е създаден като фонд от фондове, се стреми да привлече около 250 млн. евро, като основни инвеститори са ЕИФ и ЕИБ. Средната очаквана възвращаемост на направените инвестиции е над 5%, а продължителността на инициативата – 15 години.

Първоначално набраните през 2014 година ресурси за социално влияние са разпределени в пет социални фондове. Оттогава размерът на средствата се е удвоил, за да се отговори на засиленото пазарно търсене. Приоритетни за финансиране са фондове за социално въздействие, чийто основен акцент са образованието, създаването на работни места, развитието на изостаналите географски райони, грижата за възрастните хора, здравеопазването, подкрепата на социално слабите групи, интеграцията на хората с увреждания, опазването на околната среда.

SIA е първият паневропейски фонд в публично-частно партньорство за подкрепа на социални предприятия, създаден през май 2013 г. Инициативата отговаря на нарастващата потребност от наличие на венчър финансиране за подкрепа на социалните предприятия – сегмент от бизнеса, който става все по-важен за насърчаване на социалното включване, създаване на алтернативни възможности за заетост на маргинализирани социални групи и осигуряване на икономически растеж.

SIA е и първата стъпка в стратегията на Групата на ЕИБ да положи началото на инвестициите в социални предприятия и е в унисон с политиката на ЕС за създаване на устойчив пазар за финансиране на социалното предприемачество в Европа. Освен традиционните цели за финансова доходност, тези социални фондове се стремят да ускорят положителните социални промени като резултат на своята инвестиционна дейност.
Повече информация за програмата можете да намерите на официалната интернет страница на ЕИФ – http://www.eif.org/what_we_do/equity/sia/index.htm

 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси