search-icon

30.04.2014 Българска банка за развитие и Китайската ексимбанка се споразумяха да си сътрудничат в подпомагането на търговията и инвестициите между компании от Бъ

Българска банка за развитие и Китайската ексимбанка подписаха рамково споразумение за двустранно насърчаване на търговията и инвестициите между китайските и българските фирми.

Документът отразява готовността на финансовите институции да съдействат на китайски или български компании при осъществяването на търговските им взаимоотношения. Така при експорт от Китай или България ще може да бъде предоставено кредитиране съответно от китайската или българската банка.

По силата на това споразумение в рамките на сътрудничеството може да се включват и инвестиционни проекти. За целта двете банки се споразумяха да си осигуряват цялата необходима подкрепа в процеса по дю-дилиджънс, предпроектни проучвания, оценка и управление на проекти. Допълнителна възможност е взаимното осигуряване на кредитни линии между двете банки.

Споразумението между Българска банка за развитие и Китайската ексимбанка е рамково. То е една от постигнатите договорености между правителствата на Република България и Китайската народна република.

Изпълнителният директор на Българската банка за развитие Иван Христов бе част от делегацията, водена от заместник-министъра на икономиката Красин Димитров. Групата посети Китай за провеждане не Петнадесетата сесия на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество.

Китайската ексимбанка е държавна банка, основана през 1994 г. със седалище в Пекин. Тя е собственост на китайското правителство и е под директното ръководство на Държавния съвет. Основната функция на банката е да насърчава износа и вноса на китайски механични и електронни стоки, оборудване и високотехнологични продукти. Банката помага на китайските компании като улеснява изпълнението на задгранични проекти и външни инвестиции. Тя предоставя експортни кредити основно в сферата на инфраструктурата и финансира експортни компании от сектори като индустрията и енергетиката.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси