search-icon

15.08.2016 Българска банка за развитие има висока устойчивост на външни шокове

Българска банка за развитие демонстрира висока устойчивост на външни шокове. В рамките на проведения стрес-тест, при утежнен сценарий и след корекции по линия на прегледа на качеството на активите, общата капиталова адекватност на банката e 53.26% в края на тестовия хоризонт. Предвид спецификата на ББР, уместно сравнение на постигнатия резултат е например с този на NRW, Германия – банка за развитие, чието ниво на обща капиталова адекватност при изброените по-горе условия достига 35.4%.

По отношение на прегледа на качеството на активите, ББР отчита потенциал за корекция (увеличение) на нивото на обезценка и провизии в рамките на едва 900 хил. лева към края на 2016 г. Така определената потенциална допълнителна обезценка е резултат от прегледа на 97% от кредитния портфейл на банката.

 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси