search-icon

22.04.2015 Българска банка за развитие по-близо до бизнеса във Враца и Монтана

Банката разкрива нови офиси в Северозападна България

Българска банка за развитие (ББР) открива свои представителства в градовете Враца и Монтана. По този начин институцията планира да засили подкрепата си за бизнеса в един от най-слабо развитите региони в страната – Северозападна България.

Офисът във Враца отваря врати на ул. „Кръстьо Българията“ 17А, ет. 2, офис 5. В Монтана представителството на банката се намира на ул. „Трети март“ 51, ет. 2.

В регионалните офиси на ББР гражданите могат да получат напълно безплатно консултации във връзка със своя бизнес, както и да се запознаят с кредитните продукти, които институцията и нейните дъщерни дружества предлагат. Това заяви Ангел Геков, изпълнителен директор на ББР, по време на официалното откриване на представителството във Враца. „Експертите на банката ще оказват съдействие и по Националната програма за енергийна ефективност, която работи с много добри темпове“, допълни още Геков.

Основният фокус в дейността на Българска банка за развитие е подкрепата за малките и средни предприятия, както чрез пряко финансиране, така и чрез предоставяне на ресурс през мрежата на търговските банки в страната. Част от Групата ББР е Националният гаранционен фонд, специализиран в издаването на гаранции по заеми за малките и средни предприятия и земеделските производители, както и Микрофинансиращата институция „ДЖОБС“, която предоставя инвестиционни и оборотни кредити за микрофирми и стартиращи компании.

„Ние сме една от малкото институции, която работи с новосъздадени предприятия, които нямат кредитна история“, заяви Костадин Мунев, изпълнителен директор на МФИ „ДЖОБС“. По думите му, водещо условие за отпускането на заеми за стартиращи фирми е наличието на жизнеспособна идея, която да генерира нови работни места.

Освен във Враца и Монтана, ББР и МФИ „ДЖОБС“ имат свои регионални представителства в градовете Пловдив, Бургас, Шумен, Плевен и Нова Загора.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси