search-icon

26.10.2016 Българска банка за развитие подкрепя инициативи със социално въздействие

Банката бе организатор на форум за инвестициите в социални предприятия

„Българският пазар има нужда както от инвестиции в социални проекти, така и от повишаване на познанията в областта на проектите с въздействие“. Това заяви Билян Балев, изпълнителен директор на Българска банка за развитие, по време на откриването на конференцията „#А Chance To Advance: инвестиции в социално предприемачество“ вчера. Форумът срещна социални предприятия с представители на Европейския инвестиционен фонд и финансирани от него фондове за рисков капитал от Франция, Италия и Великобритания.

Според Билян Балев социалните бизнеси у нас се развиват и стават все по-многобройни. Много от тях са иновативни, с голям бизнес потенциал и могат да привлекат интерес и външно финансиране. В България обаче специални финансови продукти за социални инвестиции, както и дялово финансиране за такива проекти, на практика не се предлагат.

„Социалните облигации и използването им в механизмите за финансиране на публични проекти у нас са екзотика. Това дава много възможности за банка като ББР и на социалните фондове да катализират процеса и да постигнат spill-over ефект“, допълни Балев.

В срещата взеха участие Филип Бернар-Трей, представител на Social Impact Accelerator (SIA) – фонд, създаден с помощта на ЕИФ, Андрю Левит от Bridges Social Impact Bond Fund, Лоранс Менюри, представител на френския венчър фонд Citizen Capital 2 и Лучано Балбо от италианския венчър фонд Oltre 2. Сред българските участници в събитието беше и Юрий Вълковски от Reach for Change, който представи инициативата Инкубатор за социални предприемачи на фондация „Промяната“, чиято цел е да помага на избрани предприемачи да развият своята идея и да достигнат реален социален ефект.

Трите фонда представиха успешни примери за финансирани от тях компании с кауза. Социалните предприятия във Франция, Италия и Великобритания създават работни места в сектори с пазарен недостиг, организират професионални стажове за безработни, предоставят услуги за възрастни хора чрез кол център, разработват достъпни фитнеси на половин цена и предлагат частни медицински услуги в области, които не са застъпени в националната система на здравеопазването.

Българска банка за развитие е акционер в програмата на Европейския инвестиционен фонд The Social Impact Accelerator (SIA) от август 2015 г. ББР участва като инвеститор в програмата с 1 млн. евро, наравно с Deutsche Bank и Credit Cooperatif. SIA е първият паневропейски фонд в публично-частно партньорство за подкрепа на социални предприятия, създаден през май 2013 г, като бюджетът за финансиране възлиза на 243 млн. евро.

Презентациите на участниците във форума можете да изтеглите оттук: 

Philippe Bernard-Treille, Social Impact Accelerator (SIA)

Andrew Levitt, Bridges Social Imact Fund

Laurence Mehaignerie, Citizen Capital

Luciano Balbo, Oltre Venture

Юрий Вълковски, фондация "Промяната"

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси