search-icon

24.06.2014 Българска банка за развитие ще продължи да кредитира малкия и средния бизнес

Позиция на УС на Българска банка за развитие

В изминалите 48 часа неколкократно бе тиражирано невярното твърдение, че евентуалното участие на Българска банка за развитие в стабилизирането на Корпоративна търговска банка, ще стане за сметка на основната й дейност, която е да кредитира малкия и средния бизнес.

Управителният съвет на Българска банка за развитие категорично заявява, че това твърдение е невярно. Процесът по кредитиране на малкия и среден бизнес продължава.

Освен със собствения си капитал, Българска банка за развитие разполага с привлечен ресурс от международни банки партньори, голяма част от който е по линията на специални програми за подпомагане на малките и средни предприятия. Това означава, че този ресурс може да се използва единствено за кредитиране на този бизнес сегмент от икономиката.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси