search-icon

15.07.2016 Българска банка за развитие усвои средствата по програма „Прогрес“

Българска банка за развитие (ББР) усвои договорените с Европейския инвестиционен фонд 5 млн. евро по Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ на ЕК. Средствата са предназначени за микрокредити и микролизинги и ще достигнат до бизнеса чрез он-лендинг програма на ББР в партньорство с търговски банки и лизингови дружества. Партньори по програмата са Д лизинг, TBI bank, БЛ лизинг, Транслизинг, както и дъщерната на ББР Микрофинансираща институция ДЖОБС.

Целта на заема е да увеличи достъпа до микрофинансиране в подкрепа на малкия бизнес в България. За финансиране могат да кандидатстват микропредприятия с персонал до 10 души и годишен оборот до 2 млн. евро, както и самонаети лица, желаещи да развиват бизнес. Максималният размер на предоставяното микрофинансиране е до левовата равностойност на 25 000 евро, а банките и лизингови дружества-партньори на ББР имат възможност да ползват ресурса и по отношение на допустими микрокредити и микролизинги, отпуснати след юли 2015 г.

Поради големия интерес, Българска банка за развитие създаде и допълнителен продукт, специално за индиректно финансиране на МСП – лизингополучатели, чрез посредничеството на лизингови компании, който позволява достъп до по-голям ресурс за малкия и среден бизнес, при максимален ГПР 6,5 %.

Европейският механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ е създаден през 2010 г. Целта му е да увеличи размера на средства в държавите-членки за финансиране на микросделки – на стойност до 25 000 евро – с цел започване или доразвиване на малък бизнес.

Към момента Микрофинансиращата институция „ДЖОБС“ е партньор на ЕИФ по Гаранционно споразумение по Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“. Одобреният портфейл от микросделки, гарантирани по Прогрес, е със 75% гаранционно покритие от ЕИФ. Гаранцията дава възможност за осигуряване на достъп до финансиране на изключени групи от пазара на микрокредитиране. Срокът за кандидатстване за микро-кредит с гаранция по Програма „Прогрес“ изтича през януари 2017 година.

 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси