search-icon

30.11.2015 Българска народна банка пуска в обращение монета от 2 лв.

От 7 декември 2015 г. Българската народна банка пуска в обращение като законно платежно средство нова разменна монета с номинал 2 лева, емисия 2015 г. 

Българската народна банка подчертава, че банкнотите с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., ще продължат да бъдат законно платежно средство едновременно с новата разменна монета от 2 лева.

 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси