Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

Българската банка за развитие с нов продукт в подкрепа на частните земеделски стопани

Българската банка за развитие въвежда нов продукт за индиректно финансиране на частните земеделски стопани. Он-лендинг програмата ще се реализира в партньорство с желаещите финансиране взаимоспомагателни кредитни кооперации на частни земеделски стопани, които ще бъдат получатели и дистрибутори на финансирането от страна на държавната банка.
В момента в страната има 26 кредитни кооперации, които ползват най-често финансиране от международни фондове, за да го насочат към частните земеделски стопани. Чрез финансирането на кредитните кооперации ББР ще има възможност да подобри достъпа до финансов ресурс на стотици частни земеделски стопани и производители - членове на кредитните кооперации и техните дребни земеделски стопанства в редица отдалечени региони на страната, където често няма активност на търговски банки.
Стартовият бюджет на Програмата е 15 000 000 лева. Максималният размер на кредита за инвестиционно и оборотно финансиране на земеделските стопани-членове на кредитните кооперации е 50 000 лева. Годишният лихвен процент за редовна главница заедно с надбавките не следва да надвишава 8,5 %, а общият размер на таксите и комисионите не трябва да надвишава 1 %.
При оборотните кредити максималният срок на погасяване е до 18 месеца, а при инвестиционните – до 42 месеца.

 

Подробностите по общите условия и изискванията по новата он-лендинг програма на ББР за индиректно финансиране на частните земеделски стопани са публикувани на сайта на Българската банка за развитие в секция "Он-лендинг финансиране" - http://www.bbr.bg/bg/p/on-lending-finansirane/pokana-do-vzaimospomagatelnite-kreditni-kooperacii-na-chastni-zemedelski-stopani-za-nova-programa-za-indirektno-finansirane

 

Назад
Други
 • София Касидова, съветник по стратегическо планиране на ББР

  Целта на ББР е да увеличи реализираните проекти по Механизма за свързване на Европа

  Целта на Българската банка за развитие е да увеличи броя на реализираните проекти по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) у нас. Това заяви съветникът по стратегическо развитие на банката София Касидова в тв интервю. Механизмът е един от финансовите инструменти, чрез които ЕС прилага политиките си за икономическо развитие и сближаване на страните-членки.

  Виж повече
 • Илия Лингорски: Естествената роля на ББР е в подкрепа на новите зелени решения

  „Естествената роля на ББР като национална банка за развитие е да подкрепя секторите и предприемачите, които генерират новите зелени решения. Това ще е особено важно за малките и средните предприятия, за стартъп екосистемата и за стартиращия бизнес, където често е изворът на иновации“, обяви главният икономист на ББР Илия Лингорски в радио интервю.

  Виж повече