search-icon

18.02.2014 Българската банка за развитие ще участва в информационна кампания за малки и средни фирми

Експерти от Българската банка за развитие ще бъдат лектори в поредица от специализирани семинари на тема „Как малките и средни предприятия от различните сектори да намерят външен пазар за своите продукти?”. Информационната кампания ще се проведе в периода 5 март – 10 април и е по инициатива на ДЗЗД „БенчMарк-БИФ” и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

Семинарите се провеждат в рамките на проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013.” Кампанията ще обхване Варна, Велико Търново, Плевен, Пловдив, Стара Загора, София, Бургас, Габрово, Русе и Ловеч, където производители от различни сектори безплатно ще могат да се информират за условията и възможностите да разширят сферата си на дейност на външните пазари. Основните теми, които ще бъдат дискутирани са:
„Възможности за финансиране на МСП”;
„Нормативна уредба при осъществяване на износ”;
„Умения за успешно представяне на продуктите на външни пазари”.

Темите са в контекста на цялостната държавна политика за насърчаване на износа на български продукти в чужбина. Експортът е една от приоритетните сфери и на Българската банка за развитие, която в краткосрочен план ще насочи усилията си в тази посока.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси