search-icon

13.07.2017 Българската банка за развитие стартира програма за 300 млн. евро по Плана „Юнкер“

Държавната банка има готовност да поеме целия риск по кредитите, отпускани от търговските банки


Българската банка за развитие (ББР) стартира програма за 300 млн. евро по плана „Юнкер“. Чрез нея търговските банки ще могат да финансират микро-, малки, средни и междинни предприятия с персонал до 3 000 души. Финансирането на новата схема е осигурено съвместно от ББР и Европейската инвестиционна банка в рамките на „Плана за инвестиции за Европа“. Програмата бе представена днес от изпълнителните директори на банката Ангел Геков и Билян Балев.

Търговските банки ще получават финансов ресурс до 50 млн. евро, с който ще отпускат финансиране спрямо индивидуалните си вътрешни правила за кредитиране. Освен предоставянето на средства, Българската банка за развитие има готовност да поеме и до 100% от риска по заемите към българските фирми.

По новата он-лендинг програма компаниите ще могат да кандидатстват за инвестиционно, проектно и свързаното с тях оборотно финансиране от 3 до 24 млн. лв., като няма да се допуска рефинансиране на вече действащи кредити. Лихвеният процент е до 6M EURIBOR+ надбавка от 2 до 4%, което включва и финансовото предимство от 35 базисни точки, осигурено по финансирането от Европейската инвестиционна банка и Европейския фонд за стратегически инвестиции. Максималният краен срок за погасяване на кредитите е до 2032 г.

Предложението за новата програма е изпратено до всички търговски банки, като се очаква те да заявят интерес за участие до края на м. юли.

Инвестиционният план за Европа е един от водещите приоритети на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Неговият фокус е насърчаването на инвестициите с цел да създаде работни места и растеж чрез по-интелигентно използване на новите и съществуващите финансови ресурси, както и чрез премахване на пречките пред инвестициите и осигуряването на видимост и техническа помощ за инвестиционни проекти.

 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси