search-icon

31.10.2014 Димо Спасов участва в срещата на финансовите институции за малки и средни предприятия NEFI

Главният изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Димо Спасов взе участие в редовната среща на Мрежата на европейските финансови институции за малките и средни предприятия (NEFI). Събитието се състоя на 29 и 30 октомври в Мадрид и в него участваха Главният изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд Пиер Луиджи Жилиберт, вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Роман Есколано, представители на Европейската банка за възстановяване и развитие и др.


Организацията представлява обединение на държавни финансови институции – банки за развитие и държавни агенции, в страните от Европейския съюз, чиято мисия е да улесняват достъпа до финансиране на малките и средни компании. Срещите на висшите мениджъри на институциите се провеждат веднъж на всеки две години и в техните рамки се обсъждат възможностите за сътрудничество както помежду им, така и с онези институции на ЕС, чиято дейност е свързана с финансиране на иновациите и малкия бизнес.


Мрежата е съставена от 16 институции, като общата стойност на активите им е 649 милиарда евро. Тяхната мисия е да предлагат схеми за споделяне на риска, директно кредитиране и индиректно финансиране (онлендинг), като до момента от тях са се възползвали повече от 416 хил. проекта на малкия и среден бизнес. Институциите членки на мрежата разработват продукти, насочени и към компании от други държави, като по този начин спомагат за развитието на експортния потенциал на страните, които са ги създали.


България е пълноправен член на NEFI от 2007 г. Сред членовете са още банки и агенции от Австрия, Германия, Естония, Испания, Латвия, Люксембург, Полша, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватска, Чехия и Швеция.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси