search-icon

01.07.2016 Дъщерните дружества на ББР представят продукти за земеделски производители на Фермерски пазар в Бургас

Дъщерните дружества на Българска банка за развитие – Микрофинансиращата институция ДЖОБС (МФИ ДЖОБС) и Националният гаранционен фонд (НГФ) ще представят специални продукти за земеделски производители на фермерски пазар в Бургас. Изложението ще се проведе на 4 юли (понеделник) в експо център „Флора“, Приморски парк. Началният час на събитието, което ще бъде открито от министъра на земеделието и храните Десислава Танева и кмета на гр. Бургас Димитър Николов, е 10.30 ч. 

МФИ ДЖОБС ще представи най-новия си продукт – лизингова схема за закупуване на земеделска земя. Размерът на лизинга за съществуващ бизнес ще е до 150 000 евро, а за стартиращ – до 25 000 евро. Лихвите са от 7,00% до 9,5% при фиксиран лихвен процент или 3 месечен SOFIBOR/EURIBOR + от 6,75% до 9,25% в зависимост от кредистоспособността на клиента. Срокът за плащане на лизинга е до 120 месеца. За обезпечение се признава закупената земеделска земя. Тя ще става собственост на земеделските производители след изплащане на последната вноска. Дружеството предоставя на лизинг още селскостопанска техника, както и инвестиционни и оборотни кредити на микро, малки и стартиращи компании.

За земеделските производители, които срещат затруднения при финансирането на проектите си, НГФ има подписани споразумения с 10 търговски банки, като издава гаранции покриващи до 50% от стойността на кредитите, но не повече от 1 млн. лв. От гаранциите могат да се възползват и малки и средни предприятия с одобрени проекти по ПРСР 2014-2020 г.

В началото на август гаранционният фонд стартира нова програма, изцяло насочена към сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ при която максималният размер на гаранцията ще е в размер на 3 млн. лв.
Земеделските производители ще могат да отправят своите въпроси и да получат допълнителна информация на специалния щанд на двете финансови институции по време на цялото изложение.

 

 

 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси