Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

ЕИФ и МФИ „ДЖОБС“ от Групата на ББР обединяват усилията си в подкрепа на българския малък и среден бизнес

10 млн.лева са предвидени за подпомагането на 320 микро-предприятия
 

Микрофинансиращата институция "Джобс" от Групата на ББР сключи първото гаранционно споразумение за подпомагане на малкия и средния бизнес в България с Европейския инвестиционен фонд (EIF). Сделката е по Програмата на Европейската комисия за заетост и социални иновации ("EaSi"), а целта е да бъдат подпомогнати небанкови финансови институции, насочени към дребния предприемачески сектор в България. Идеята е да се подобри достъпът до финансови услуги, което ще има ефект върху създаването на работни места и местното икономическо развитие.

„Споразумението между ЕИФ и МФИ „ДЖОБС“ ще подобри достъпа до финансиране за микро-предприятия, особено в селските райони, характеризиращи се с по-бавно икономическо развитие“, каза при подписването Алесандро Таппи, главен директор „Инвестиции“ на ЕИФ.

Сделката е подкрепена с гаранция от бюджета на ЕС по Инвестиционния план за Европа - Плана Юнкер, и неговия Европейски фонд за стратегическо развитие.

„Това е първото пряко споразумение между МФИ „ДЖОБС“ и ЕИФ съгласно Плана Юнкер и е логично продължение на нашето участие в Програмата за микро-финансиране „Прогрес“, обяви изпълнителният директор на МФИ „ДЖОБС“ Ангел Джалъзов.

Гаранцията по Програма „EaSI“ ще мобилизира 10 млн. лева в полза на 320 микро-предприятия. Тя ще подкрепи инвестиционни и оборотни кредити, както с фиксиран погасителен план, така и револвиращи кредити. Споразумението обхваща и микро-лизинг операции, предоставени на микро-предприятия и самостоятелно заети лица, работещи в различни сектори на икономиката, включително на стартиращи предприятия, с особен акцент върху предприятията, създадени от млади предприемачи, жени, занаятчии и дребни фермери.

 

Микрофинансиращата институция ДЖОБС е част от Групата на Българската банка за развитие. Основната й цел е да улесни достъпа до дългосрочно финансиране на микро- и малкия бизнес, селскостопанските производители, хората на свободна практика, занаятчиите и други, които развиват или започват нов бизнес, създавайки работни места и продукти с добавена стойност. МФИ „ДЖОБС“ създава условия за успешно развитие на микро- бизнеса, като до момента е подкрепила 2600 компании с над 17 млн.евро.

 

 

Назад
Други
 • София Касидова, съветник по стратегическо планиране на ББР

  Целта на ББР е да увеличи реализираните проекти по Механизма за свързване на Европа

  Целта на Българската банка за развитие е да увеличи броя на реализираните проекти по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) у нас. Това заяви съветникът по стратегическо развитие на банката София Касидова в тв интервю. Механизмът е един от финансовите инструменти, чрез които ЕС прилага политиките си за икономическо развитие и сближаване на страните-членки.

  Виж повече
 • Илия Лингорски: Естествената роля на ББР е в подкрепа на новите зелени решения

  „Естествената роля на ББР като национална банка за развитие е да подкрепя секторите и предприемачите, които генерират новите зелени решения. Това ще е особено важно за малките и средните предприятия, за стартъп екосистемата и за стартиращия бизнес, където често е изворът на иновации“, обяви главният икономист на ББР Илия Лингорски в радио интервю.

  Виж повече