search-icon

07.06.2017 Европейският фонд за стратегически инвестиции разширява сферите за финансиране

Европейският фонд за стратегически инвестиции (EФСИ), който е в основата на Плана "Юнкер", разширява допустимите за финансиране сфери, съгласно новото предложение EFSI 2.0. Вече могат да бъдат включвани и проекти, развиващи устойчиво селско стопанство, рибарство, аквакултури, други сектори на биоикономиката, както и социални услуги. Това обяви зам.-управляващият  директор на ЕФСИ г-жа Илияна Цанова, специален гост на Общото събрание на Европейската асоциация на публичните банки, което се провежда на 6 и 7 юни в София. Домакин на събитието е Българска банка за развитие.

Освен новите сфери за финансиране, Европейската комисия е предвидила и други технически подобрения, включително удължаване на срока на програмата до 31 декември 2020 г. и увеличаване на гаранционния фонд с 12,5 млрд. евро. Така капиталът на фонда ще достигне 33,5 млрд. евро, което следва да мобилизира частни и публични инвестиции в размер на 500 млрд. евро за периода до 2020 г. ЕФСИ 2.0 се съсредоточава и върху устойчивостта на проектите, подобряването на географското покритие и засилване на усвояването в по-слабо развитите региони, като същевременно се цели да се повиши прозрачността на инвестиционните решения и процедурите за управление, и да се засили социалното измерение посредством допълнителни финансови инструменти.

Към момента инвестициите, подкрепени от EFSI, са в размер на 194 млрд. евро, разпределени в следните сектори: "Малки предприятия" (29%), "Енергетика" (24%), "Научни изследвания, развитие и иновации" (20%), "Дигитални компании" (11%), "Транспорт" (9%) и "Социална инфраструктура" (4%). Европейският фонд за стратегически инвестиции действа във всички страни-членки на ЕС, като най-активни по усвояване на средствата по програмата към момента са Франция, Италия и Испания.

У нас Българска банка за развитие е един от основните партньори на Европейската инвестиционна банка по Плана "Юнкер". В края на миналата година българската финансова институция получи от ЕИБ 150 млн. евро за финансиране на иновативни проекти на малки и средни компании и такива в райони с висока безработица.

"ЕФСИ доказа, че е ценен инструмент, който разчита на различни участници на пазара, обединяващи силите си, за да отключат потенциала на всички европейски страни да генерират инвестиции, работни места и растеж", подчерта Ангел Геков, председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на ББР.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси