search-icon

28.03.2014 Фич потвърди кредитния рейтинг на Българска банка за развитие

Международната рейтингова агенция “Фич Рейтингс” потвърди кредитните рейтинги на Българска банка за развитие (ББР). Дългосрочният инвестиционен рейтинг остава “ВВВ-” със стабилна перспектива, с което ББР запазва позицията си сред четирите банки с най-висок кредитен рейтинг в страната.

Оценката на агенцията е периодична и е в резултат на редовния преглед на финансовото състояние на държавната банка.

ББР е в процес на трансформация и на преформулиране на своите цели и приоритети. Банката поставя фокус върху съживяването на бизнес средата чрез подкрепа за малките и средни фирми у нас. Наскоро държавната финансова институция представи ново поколение кредитни продукти, предоставящи атрактивни условия за експортно ориентираните компании и новосъздадените предприятия. До края на годината банката ще стартира и специализиран Фонд за капиталови инвестиции, който ще й позволи да подкрепя чрез дялово участие новостартиращи и бързо растящи компании.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси