search-icon

12.06.2017 Фич повиши перспективата пред кредитния рейтинг на Българска банка за развитие

ББР получава най-високия възможен рейтинг за финансова институция в България

Международната рейтингова агенция „Фич Рейтингс“ повиши перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на Българска банка за развитие (ББР) от стабилна на положителна, което е най-високият възможен кредитен рейтинг за финансова институция в България. Дългосрочният инвестиционен рейтинг на банката е потвърден на „BBB-“ и е равен на държавния рейтинг на страната. Краткосрочният IDR (Issuer Default Rating) остава на ниво „F3“, a рейтингът за подкрепа (Support Rating) – на ниво „2“.

Кредитният рейтинг на Българска банка за развитие бе разгледан извънредно от международната агенция вследствие на актуализация рейтинга на българската държава. Перспективата за България бе повишена от стабилна на положителна на 2 юни 2017 г.

Подобряването на рейтинга на ББР отразява както надеждния ангажимент за подкрепа на банката от българската държава, така и силните финансови резултати на институцията и ключовата й роля в подкрепа на икономическата политика на правителството.

Групата на Българска банка за развитие отчете 44,9 млн. лв. печалба за 2016 г., като увеличението спрямо предходната година е с 6,2 млн. лв. или 16%. ББР продължава и политиката си по привличане на финансов ресурс от водещи международни институции. В последната година банката е привлякла дългосрочен инвестиционен ресурс в размер на 460 млн. лева от чуждестранни финансови институции, сред които Европейската инвестиционна банка, Банката за развитие към Съвета на Европа, КфВ, Индустриалната и търговска банка на Китай, Китайската банка за развитие.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси