search-icon

09.03.2015 Fitch потвърди кредитния рейтинг на Българска банка за развитие

Дългосрочният кредитен рейтинг остава “BBB-” със стабилна перспектива

Международната рейтингова агенция “Фич Рейтингс” потвърди кредитните рейтинги на Българска банка за развитие (ББР). Дългосрочният инвестиционен рейтинг остава “ВВВ-” със стабилна перспектива, с което ББР запазва позицията си сред банките с най-висок кредитен рейтинг в страната. Краткосрочният IDR (Issuer Default Rating) и рейтингът за подкрепа са потвърдени респективно на нива F3 и 2.

Оценката на агенцията е периодична и е в резултат на редовния преглед на финансовото състояние на държавната банка. Рейтингът на институцията е обвързан с кредитния рейтинг на българската държава, която чрез Министерството на финансите притежава 99.99% от акциите на ББР.

В мотивите си агенцията се позовава на ниската степен на риск за държавната банка и посочва, че въпреки отсъствието на експлицитна държавна гаранция, институцията се ползва с подкрепата на държавата в отделни случаи, както и за реализирането на конкретни мандати. В анализа си „Фитч рейтингс“ изтъква водещата роля на институцията за привличането на финансов ресурс по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за което е предвидено издаването на държавна гаранция в размер на 1 млрд. лева.
 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси